Tweede dialoogsessie grote werkgevers en gemeenten over samenwerking


Op 29 augustus gingen grote werkgevers en arbeidsmarktregio’s voor de tweede keer met elkaar in gesprek over (de toekomst van) hun samenwerking. Hierbij aanwezig waren vertegenwoordigers van het UWV, SZW, het Schakelpunt Landelijke Werkgevers en Aart van der Gaag (commissaris 100.000 banen). Centraal gespreksonderwerp was het samenwerkingsvoorstel dat grote werkgevers samen met De Normaalste Zaak schreven om te komen tot meer uniformiteit in werkwijzen en regelingen.

Werkgevers die in meerdere regio’s actief zijn, krijgen te maken met meerdere gemeenten en UWV’s die wet- en regelgeving verschillend uitleggen en uitwerken. Dit belemmert het aantal plaatsingen van kandidaten. Een collectief van grote werkgevers, verenigd in De Normaalste Zaak, pleit daarom voor een landelijke uniforme aanpak met alle betrokken partijen. Zij schreven een voorstel om tot een goede samenwerking te komen. De sessie op 29 augustus was het vervolg op de geslaagde bijeenkomst van eerder deze zomer, toen de basis voor een goede samenwerkingsrelatie werd gelegd en inhoudelijke uitgangspunten werden besproken.

De onderwerpen

Tijdens deze tweede bijeenkomst is verder gewerkt aan de invulling van werkafspraken tussen arbeidsmarktregio’s en werkgevers. De samenwerkingsafspraken die Albert Heijn en verschillende arbeidsmarktregio’s inmiddels hebben gemaakt, zijn als voorbeeld gebruikt. Daarnaast interviewden de 18 ‘publieke’ deelnemers en 15 werkgevers elkaar over de opgedane ervaringen en hun ideeën bij dit samenwerkingsproces. De deelnemers waren het grotendeels eens over de onderwerpen waarover afspraken gemaakt moeten worden:

  • de vacature- en sollicitatieprocedure,
  • de inzet van instrumenten,
  • omgang met ziekmeldingen,
  • afspraken over (intenties tot) plaatsingen, communicatiemethodes en reactietermijnen.

De invulling

Over de inhoudelijke invulling van de afspraken, zoals de standaardduur van proefplaatsing, vaste vergoedingen voor interne jobcoaching en het tijdspad van loonwaardebepaling, bleek een grotere diversiteit aan meningen. Specifieke, regionale factoren spelen vanzelfsprekend een rol in de overwegingen van gemeenten en daarnaast zijn voor sommige veranderingen aanpassingen in (landelijke) regelingen nodig. Het aantal varianten waartussen gekozen kan worden, blijkt dus  beperkt. Het inventariseren van de varianten bleek al tot beter wederzijds begrip te leiden.

We kijken terug op een intensieve en vruchtbare bijeenkomst. De feedback van alle aanwezigen heeft de diversiteit aan regionale mogelijkheden én overwegingen aan het licht gebracht. In het gesprek werd duidelijk op welke punten harmonisering al realiseerbaar is, waar varianten recht doen voor verschillende situaties en waar verdere ontwikkeling en samenwerking nodig is. De komende tijd wordt op basis van feedback uit de sessies een conceptraamwerk samengesteld waarmee eerste praktijkervaring zal worden opgedaan. Tegelijkertijd geven De Normaalste Zaak en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers verder invulling aan hun samenwerking.

Wilt u als arbeidsmarktregio of grote werkgever aansluiten bij de verdere uitwerking en implementatie van deze samenwerkingsafspraken? Neem dan contact met ons op via annemiekevisscher@denormaalstezaak.nl.