Tweede Kamer schuift inclusievere arbeidsmarkt op de lange baan


Op maandag 8 februari zou de Tweede Kamer het wetsvoorstel inzake Breed offensief behandelen. Helaas is dit debat uitgesteld. Dat betekent dat wetsvoorstellen die de werkgeversdienstverlening voor inclusieve werkgevers moeten verbeteren, pas na de verkiezingen behandeld worden.

Het Breed offensief was een paar weken geleden juist niet-controversieel verklaard. Dat betekent dat de Kamer – ondanks de val van het kabinet – de voorstellen tóch zou behandelen. Tot opluchting van werkgevers; het onderwerp staat namelijk al geruime tijd op de agenda, maar werd verscheidene keren verschoven. De verbazing was dus ook groot dat een week later het voorstel alsnog werd uitgesteld, in ieder geval tot na de verkiezingen. Dat terwijl het voorstel al in juni 2020 bij de Kamer is ingediend.

Participatiewet

Dat het debat op verzoek van een meerderheid van de Tweede Kamer (CDA, VVD, D66, PvdA, CU, SGP, 50PLUS en DENK) wederom niet door is gegaan, komt omdat in dezelfde Participatiewet zaken als terugbetaling van ontvangen uitkeringen en de rol en bekostiging van het sociaal werkbedrijf zijn geregeld. Thema’s waar zeker in aanloop naar de verkiezingen veel over te doen is. De behandeling in de Kamer zou aangegrepen worden om op die kwesties de degens te kruisen.

De Normaalste Zaak vindt het een enorm gemiste kans dat om die reden een aantal praktische verbeteringen niet wordt doorgevoerd, terwijl er voor die verbeteringen wel breed draagvlak is.

Te complex

Veel werkgevers zetten zich in om de banenafspraak te realiseren. Daarvoor hebben zij toegang nodig tot instrumenten en regelingen van de Participatiewet, die de extra kosten en risico’s die daarbij komen kijken compenseren. Er gaan ook op dit moment banen voor de doelgroep verloren, omdat de regels en instrumenten te ingewikkeld en niet dekkend zijn. Dat is in de huidige uitdagende omstandigheden extra zuur.

Juist daarom is het Breed offensief opgetuigd; het is een breed gedragen pakket aan verbeteringen die direct bijdragen aan meer duurzaam werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld uniformering van de loonwaardebepaling en vereenvoudiging van administratieve processen rondom loonkostensubsidie. De Normaalste Zaak hamert er daarom keer op keer op dat het Breed offensief zo snel mogelijk ingevoerd moet worden en niet vanwege andere politieke discussies steeds maar weer wordt uitgesteld. Hopelijk kan de Tweede Kamer kort na de verkiezingen alsnog het urgente voorstel behandelen.