MEE Plus: Levenslang en levensbreed

MEE Plus is in 36 gemeenten actief bij het ondersteunen van mensen met een beperking. De activiteiten van MEE zijn erop gericht de zelfredzaamheid te ondersteunen. Volgens directeur Annelien Theeuwes doet MEE… – lees meer – .