UMC Utrecht: De kracht van ambassadeurs


De juiste persoon, met de juiste begeleiding, op de juiste plek. Deze driehoek wordt door UMC Utrecht uitgedragen als dé driehoek van succesfactoren die bepalend zijn voor het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daarbij zijn bevlogen leidinggevenden van cruciaal belang. “Het is fantastisch om te zien hoe graag zij mensen met een arbeidsbeperking in hun team willen plaatsen en dat zij zich daar zo voor inzetten”, aldus de Inclusief projectleider. Met volle overtuiging en intrinsieke motivatie is UMC Utrecht al goed op weg met het realiseren van een meer inclusieve organisatie. Zij delen graag de route die zij gelopen hebben om te komen tot waar zij nu staan.

Visie van UMC Utrecht

UMC Utrecht wil als organisatie een bijdrage leveren aan het naar werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Als grootste werkgever van de regio doen zij dit vanuit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn zij een gezondheidsinstelling waarbij zij patiënten verzorgen die minder eenvoudig aan een baan kunnen komen.

De verantwoordelijkheid om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking ligt bij de verschillende organisatieonderdelen zelf. Om het onderwerp aan te jagen en kennis te delen, heeft UMC Utrecht een projectleider Inclusief, Hester Dijkstra, aangesteld. Zij is gestart met het maken van koppelingen tussen P&O-ers en leidinggevenden die dit onderwerp een warm hart toedragen, de zogenoemde ambassadeurs.

Ambassadeurs zijn de sleutel tot succes

Van alle 18 organisatieonderdelen waaruit de organisatie bestaat, is het de kunst om deze ambassadeurs te vinden. Twee leidinggevenden, Timothy en Meggy, hebben zich vanuit persoonlijke interesse verdiept in dit onderwerp. Zo vertelde één van hen: “Vanuit mijn privéleven ken ik mensen die niet eenvoudig kunnen participeren in de samenleving, dus vanuit mijn werk probeer ik deze mensen weer een kans te geven.”

Deze bevlogen leidinggevenden hebben een vliegende start gemaakt met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Zij willen zich voor deze mensen inzetten en creëren daarvoor de mogelijkheden. En dat blijven zij ook doen. Bij één van de leidinggevende wordt nu de 7de plaatsing gedaan in zijn team!

Denken in mogelijkheden, vanuit taken

UMC Utrecht wil duurzame plaatsingen realiseren, die echt iets toevoegen aan de core business van de organisatie. In de zorg is werkdruk momenteel echt een probleem. Er komen enorme personeelstekorten aan en afdelingen voelen deze druk. De leidinggevenden bekijken deze problematiek vanuit praktisch oogpunt en creëren hiermee kansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Door met teams te kijken welke taken uit het takenpakket van verpleegkundigen of verzorgenden gehaald kunnen worden, kunnen nieuwe takenpakketten worden samengevoegd die geschikt zijn voor iemand uit de doelgroep.

“We hebben alle administratieve taken die secundair bij functies toegevoegd zijn in kaart gebracht, wat uitmondde in een leuk takenpakket die goede ondersteuning bood aan zittend personeel. Daar hebben we een functiebeschrijving van gemaakt en ingepast in ons functiehuis. Met deze functie ben ik naar het UWV gegaan, op zoek naar een kandidaat. Die hebben we gevonden en inmiddels is deze werknemer al een tijd bij ons in vaste dienst.”

Daarnaast zijn er andere taken die blijven liggen door de drukte op de werkvloer.

“Zo werd onze personeelskamer maar beperkt bijgehouden. Daar hebben we iemand kunnen plaatsen met een arbeidsbeperking en dat werkt heel goed. We zijn klein begonnen, hebben haar goede begeleiding geboden, en kunnen beetje bij beetje haar takenpakket uitbreiden. Alleen schoonmaakwerkzaamheden doen is niet leuk, dus zij heeft er diverse logistieke taken bijgekregen. Zij krijgt dit jaar een vast contract; een mooi succes om te vieren!”

Begeleiding is daarbij cruciaal

Het bieden van begeleiding is van cruciaal belang. UMC Utrecht heeft zelf de ervaring dat kandidaten zonder een job coach sneller uit de bocht vliegen. Zij zorgen er nu voor dat mensen die binnenkomen een job coach krijgen, en waar nodig ook andere begeleiding, zoals een tolk voor dove werknemers. Daarnaast kennen ze binnen het UMC Utrecht buddy’s, die de participanten echt welkom laten voelen.

En het belang van begeleiding geldt niet alleen voor mensen met een arbeidsbeperking, maar ook voor de teamleden. Hierin is een rol weggelegd voor de leidinggevenden om dit goed op te pakken. Daarnaast wordt aan werknemers van UMC Utrecht een Harrie-training geboden, waarin zij leren hoe zij een goede begeleider kunnen zijn.

Een fijne omgeving creëren

Door deze begeleiding goed te regelen, weten de leidinggevenden hoe zij een fijne omgeving kunnen creëren voor iedereen. Met een fijne omgeving voelt iedereen in het team zich thuis.

“Mijn hele team staat erachter. De eerste kandidaat die in ons team kwam, was doof. En zij voelde zich soms eenzaam, omdat zij onze gesprekken niet kon volgen. Dus wij zijn gaan kijken hoe we dat konden verbeteren. Inmiddels hebben we een tolk die elke week één keer komt om te vertalen, we hebben andere medewerkers aangenomen die ook doof zijn, en bovenal sturen we nu 30 teamleden op gebarentaal training. Ons team is echt betrokken en zet zich in om mensen met een arbeidsbeperking volledig in het team op te nemen.”

Successen uitbreiden

UMC Utrecht is druk in de weer om vanuit deze succesverhalen de inclusieve organisatie verder te bouwen. Zo is er nu een denktank gestart die het beleid verder op gaat stellen. Door komst van de quotumwet moest het beleid weer aangepast worden en wilden ze graag weten hoe dit thema nog beter in de organisatie(systemen) geïntegreerd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn de wens voor een vaste job coach en ontwikkelingsmogelijkheden voor kandidaten zodat zij uiteindelijk in reguliere banen instromen.

Daarnaast brengen ze nu in kaart waar nog mogelijkheden voor functiecreatie liggen. De projectleider Inclusief gaat nu langs alle teams om met hen te kijken waar mogelijkheden zich voordoen. Hierdoor worden teams aan het denken gezet en gaan zij zelf kritisch naar hun taken en werkzaamheden kijken. Wanneer zij dan met een samengesteld takenpakket komen, kan de projectleider Inclusief op zoek naar kandidaten. Op deze manier zijn belangrijke partijen vanaf het begin betrokken en wordt gezamenlijk opgetreden in het realiseren van banen.

Uiteraard heeft ook UMC Utrecht drempels ervaren als het gaat om het realiseren van plaatsingen voor mensen met een arbeidsbeperking. En deze drempels zijn nog niet allemaal overwonnen. Wel hebben zij de insteek om door te gaan en te kijken hoe zij de successen die zij al geboekt hebben, verder uit kunnen breiden. “Ik begin met ‘ja’, en dan kijken we verder.”

Dit artikel is uitgewerkt door het werkgeversnetwerk ‘overheid en quotum’ van Berenschot. Aanmelden kan hier.