Unilever: Inclusief werkgeverschap zit in onze genen


 

unilever-storesupporters

Unilever is één van de bekendste bedrijven van ons land en produceert levensmiddelen, producten voor persoonlijke hygiëne en schoonmaakmiddelen. Wereldwijd heeft Unilever meer dan 170.000 medewerkers, in Nederland zijn dat er 3.500.

Rob Stolk is de Vice President Human Resources Benelux en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de plannen van Unilever om de komende jaren een groeiend aantal medewerkers met een beperking aan het bedrijf te binden. Maar het inclusieve beleid van de multinational is niet alleen gericht op mensen met een arbeidsbeperking.

Het bedrijf participeert bijvoorbeeld ook in projecten die jeugdwerkloosheid bestrijden en biedt jaarlijks honderden stages aan schoolverlaters. “Wij zijn een sociaal bedrijf, dat zit in onze genen en daar staan we ook echt voor. We willen niet alleen mooie producten verkopen, maar ook de sociale impact vergroten die we op onze omgeving hebben.”

Via een pilot bij de Research&Development afdeling in Vlaardingen creëert Unilever al enkele jaren werkervaringsplekken voor Wajongers. “Het is misschien niet de allereerste plek waar je aan denkt, maar juist daar: in een omgeving met veel hoger opgeleide mensen, blijkt het goed te lukken om Wajongers te integreren. Inmiddels bieden we nu op al onze locaties in Nederland garantiebanen en werkervaringsplaatsen voor Wajongers aan.”

Passie

Dat moet ook wel, want Unilever heeft – zoals zoveel Nederlandse bedrijven – de afgelopen jaren veel werk geoutsourcet, variërend van de schoonmaak tot de post en de catering. Stolk moet daarom creatief zijn om genoeg plekken te vinden waar mensen met een arbeidsbeperking tot hun recht kunnen komen. “Het is soms echt zoeken, maar het is zo gaaf als het lukt. Je moet er als bedrijf wel passie voor hebben, anders is de kans van slagen niet groot. Dat zit bij ons wel goed.”

In september startte Unilever met een nieuw initiatief: Store Supporters. Dit project is speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking opgestart en biedt in eerste instantie 12 plekken. “Store Supporters zijn een zeer waardevolle aanvulling op onze buitendienst en zorgen er op locatie in de supermarkten voor dat onze producten er netjes bijstaan.”

Win-winsituatie

Stolk noemt dit initiatief een win-winsituatie. Mensen met een beperking krijgen de kans om ervaring op te doen en zo de stap naar regulier werk te verkleinen. En Unilever en haar klanten hebben er natuurlijk baat bij als hun producten zo mooi mogelijk gepresenteerd worden in de supermarkt. “Het is ontzettend belangrijk dat alle partijen er voordeel bij hebben, want inclusie moet niet louter afhankelijk worden van subsidie.”

De Human Resourcesafdeling van Unilever is er dan ook niet alleen mee bezig om op korte termijn zoveel mogelijk werk(ervarings)plekken te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking, maar spant zich ook in om het inclusieve beleid echt in de organisatie in te bedden.

“De medewerkers van Unilever spannen zich in om collega’s met een beperking kansen te bieden, die bereidheid proef ik overal. Er is dus een goede voedingsbodem. Nu is het aan ons als HR om de organisatie in te gaan en samen naar slimme en creatieve oplossingen te zoeken. Bij de Store Supporters is dat gelukt en ik ben er zeker van dat we in de toekomst nog meer van dit soort mooie initiatieven kunnen ontplooien. Natuurlijk willen we altijd meer en sneller, maar we steken er veel energie in en gaan echt de goede kant op!”