Universiteit Utrecht zet nieuwe stap in missie met sociale inkoop


De Universiteit Utrecht (UU) slaat de handen ineen met vier facilitaire partners, Asito (schoonmaak), Eurest (catering), Maas (koffieautomaten) en Sight Landscaping (groenvoorziening), om samen unieke banen voor mensen met een arbeidsbeperking en/of psychische kwetsbaarheid te creëren.

Deze samenwerking komt voort uit de ‘proeftuin banenafspraak’ waar de universiteit sinds 2019 met enkele leveranciers bij is aangesloten.

Proeftuin Banenafspraak

Het landelijk initiatief proeftuin banenafspraak van het Ministerie van BZK en De Normaalste Zaak heeft op meerdere locaties in Nederland projecten voortgebracht. Doel van deze proeftuinen was dat opdrachtgever en leveranciers in partnerschap meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking zouden realiseren. De manier waarop Universiteit Utrecht dat heeft opgepakt, is vooruitstrevend te noemen. De universiteit bracht acht partijen op basis van commitment en hart voor het onderwerp bij elkaar, om samen de duurzaamheidsambities en -doelen uit het Strategisch Duurzaamheidsplan te realiseren.

Project Roulatiebanen Springplank

In het project Roulatiebanen Springplank werken arbeidsparticipanten gedurende twee jaar op de werkvloer van de UU bij de vier verschillende facilitaire partners. In periodes van een half jaar krijgt een medewerker de mogelijkheid het bedrijf te leren kennen, te onderzoeken of werkzaamheden passend zijn en tegelijkertijd vaardigheden en kennis op te doen door middel van training en scholing. Na twee jaar heeft de arbeidsparticipant, bij goed functioneren, garantie op een vaste baan bij het bedrijf dat het beste past bij de kwaliteiten en wensen van deze medewerker.

Op 30 maart ondertekenden de universiteit, Asito, Eurest, Maas en Sight Landscaping een intentieverklaring. Eddie Verzendaal, directeur Facilitair Service Centrum, ondertekende namens de universiteit: “De Universiteit Utrecht is een inclusieve organisatie. Dit traject is een belangrijke manier om samen met onze partners in het bedrijfsleven een maatschappelijke bijdrage te leveren en ons sociale gezicht te laten zien.”

Mede-initiatiefnemer Joop Hake van Maas is bijzonder trots op dit gezamenlijke project: “Maas werkt al langere tijd op een zeer goede manier samen met de universiteit en de andere partners. Nu maken we een nieuwe stap met elkaar door onze schouders onder dit initiatief te zetten. We combineren in dit project de grote vraag naar werknemers op de huidige arbeidsmarkt en onze gezamenlijke wens om iedereen een gelijke kans op werk en scholing te bieden. Ik heb er veel vertrouwen in dat we mooie resultaten gaan bereiken met elkaar.”

Om wat voor soort banen gaat het?

Mensen met een beperking kunnen op verschillende plekken aan de slag bij de universiteit. Bijvoorbeeld in de schoonmaak, catering en onderhoud. Denk hierbij aan koffieautomaten bevoorraden of de groenvoorziening buiten. Het zijn zogenaamde stapelbanen: banen die werkzaamheden bij de verschillende leveranciers combineren. Zo kunnen mensen werkervaring opdoen op verschillende vlakken. Je combineert bijvoorbeeld de beveiliging met het op orde houden van de fietsenstalling in één baan. Of je houdt je in de ochtend bezig met de schoonmaak van het pand en in de middag met de catering in de kantine.

“Hiervoor zetten we onze ondernemersbril af”

Patrick Kloosterman van Asito, is al enkele jaren gemotiveerd deelnemer van de Proeftuin Universiteit Utrecht: “Asito is een zeer sociaal bedrijf. Bij dit soort projecten gaat de ondernemersbril af en zetten we onze sociale bril op. We stellen de medewerker en zijn of haar mogelijkheden centraal en zorgen dat iemand zich goed voelt op de werkvloer. Medewerkers die extra kwetsbaar zijn laten we goed begeleiden door ervaren mensen. We zien dat de universiteit en ook de andere partners vanuit dezelfde motivatie werken. Goed doen is aanstekelijk! Onze energieke samenwerking is gerust uniek te noemen. Iedereen hoort erbij en iedereen doet mee.”

Kansen zijn belangrijk”

Jacqueline Collewijn is Projectleider Arbeidsparticipatie bij het Facilitair Service Centrum van de UU. Ze werkt samen met leveranciers in de Proeftuin Banenafspraak. In het Strategisch Duurzaamheidsplan heet één van de hoofdstukken Diversiteit & Inclusie en daar is Jacqueline thema-eigenaar van. “Arbeidsparticipatie gaat over de duurzame inzet van personeel: mensen een toekomstperspectief geven op de arbeidsmarkt. Het is moeilijker om werk te vinden als je een handicap hebt, zwaar overspannen bent geweest of een ziekte hebt. Ook het behouden van je baan kan dan lastiger zijn. Bij de Universiteit Utrecht zorgen we dat deze mensen bij ons aan de slag kunnen. We houden rekening met deze groep mensen door bijvoorbeeld extra begeleiding te geven en te zorgen dat ze goed op een afdeling landen. Je wil mensen toch een kans geven, ook als ze nog weinig werkervaring hebben? De geschiedenis van mensen zou niet altijd leidend moeten zijn. Kansen zijn belangrijk. Bovendien zijn we allemaal mens, met alle uitdagingen die het leven soms brengt. Jezelf in de ander herkennen en het weghalen van vooroordelen is voor mij inclusiviteit.”


Meer weten over sociale inkoop?

De Normaalste Zaak heeft de afgelopen jaren veel kennis verzameld over sociale inkoop. Op deze pagina vind je nuttige info en tools, waaronder de handreiking Partnership en inkoopkracht.