UWV-pilot rond aanpassen werkplekken is gestart


Het kabinet vindt, dat het voor werkgevers simpeler moet worden om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. Daarom heeft het Ministerie van SZW acht miljoen euro beschikbaar gesteld voor de pilot generieke werkvoorziening. Werkgevers kunnen via deze pilot een aanvraag indienen om één of meer werkplekken aan te passen.

Hulpmiddelen voor mensen met een arbeidsbeperking in de vorm van werkvoorzieningen spelen een belangrijke rol bij de participatie van arbeidsgehandicapten, zo blijkt ook uit afstemming met de doelgroep.
UWV voert deze ‘pilot generieke werkvoorziening’ uit. De pilot loopt van 1 maart tot en met 31 december.

In de pilot generieke werkvoorzieningen wordt geëxperimenteerd met het stapsgewijs loslaten van het individuele dienstverband als voorwaarde voor een werkvoorziening. Een werkgever kan bij UWV een aanvraag doen voor een werkplekaanpassing vanuit de intentie om daarmee meerdere of opeenvolgende werknemers met een vergelijkbare beperking in dienst te nemen. Daar staat tegenover dat de werkgever duurzame werkgelegenheid voor ten minste drie jaar aanbiedt. De reguliere werkgeversvoorziening van UWV met maatwerk op het individuele dienstverband blijft los van de pilot bestaan. Een werknemer uit de doelgroep moet bij de start van de pilot in 2020 wel in beeld zijn op het moment van de toekenning.

Pilot generieke werkvoorziening
Op de site van UWV vinden werkgevers alle informatie over (deelnemen aan) deze pilot.

Overige ondersteuning
Hier vindt u de reguliere ondersteuning die UWV werkgevers biedt.

Deel dit bericht