UWV publiceert regionale trendrapportage banenafspraak derde kwartaal 2018


UWV heeft eind januari de regionale trendrapportage gepubliceerd over het derde kwartaal van 2018. Deze kwartaalrapportage geldt niet als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, die vindt eenmaal per jaar in december plaats.

De doelstelling voor 2018 luidt: 43.500 extra banen ten opzichte van de nulmeting: 12.500 bij de overheid en 31.000 bij de markt. In totaal zijn er tot en met het derde kwartaal van dit jaar 48.120 extra banen gecreëerd. SZW publiceert de officiële viermeting (stand van zaken op 31 december 2018) later dit voorjaar.

Over de trendrapportage

UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf het derde kwartaal 2015 elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit. Doel hiervan is om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep voor de banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen (in het kader van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn.

Lees hier de complete trendrapportage Q3-2018

Hier vindt u de bijbehorende factsheet