UWV publiceert regionale trendrapportage banenafspraak tweede kwartaal 2018


UWV heeft op 2 november de regionale trendrapportage gepubliceerd over het tweede kwartaal van 2018. De kwartaalrapportage geldt niet als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, die vindt eenmaal per jaar in december plaats.

De doelstelling voor de viermeting, peilmoment eind 2018, is 43.500 extra banen ten opzichte van de nulmeting: 12.500 bij de overheid en 31.000 bij de markt. In totaal zijn er tot en met het tweede kwartaal van dit jaar 43.662 extra banen gecreëerd.

Samenvatting andere belangrijke resultaten

  • Ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 staan er 4.298 personen meer in het doelgroepregister. En in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018 bedraagt de toename 3.484 personen. Dit komt voornamelijk door uitgevoerde loonwaardemetingen (Praktijkroute) en beoordelingen arbeidsvermogen (indicatie banenafspraak/VSO/PrO).
  • De netto ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:
    • 32.782 extra banen via een regulier dienstverband: 1.292 bij de overheid en 31.489 in de markt.
    • 10.880 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

Over de trendrapportage

UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf het derde kwartaal 2015 elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit. Doel hiervan is om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep voor de banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen (in het kader van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn.

Lees de complete trendrapportage Q2-2018