UWV versoepelt toekenning voorziening thuiswerken


Wie voor z’n werk afhankelijk is van een voorziening (bijvoorbeeld een brailleleesregel), kan hiervoor een vergoeding aanvragen bij UWV. Nu de overheid vanwege corona adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken, is de uitvoering rond voorzieningen voor de thuiswerkplek verruimd.

UWV kent voorzieningen toe om werknemers met een structureel functionele beperking (een ziekte of handicap die belemmert bij het werk) te ondersteunen bij de uitvoering van hun werk. Samen met de klant kijkt UWV welke voorziening nodig is.

Corona zorgt voor verruiming toekenning voorzieningen

Doordat thuiswerken door het coronavirus voor veel medewerkers de norm is geworden, verruimt UWV de toekenning van voorzieningen.
Soms zijn voorzieningen van de werkplek naar de thuiswerkplek te verplaatsen. Als dit niet het geval is, kan de klant een aanvraag doen voor een tweede voorziening, zoals bijvoorbeeld een extra brailleleesregel die te kwetsbaar is om mee te nemen. Voorheen kon dit alleen wanneer er een individuele medische noodzaak was om thuis te werken.

De opgedane ervaringen met verruimde inzet van voorzieningen tijdens corona zal UWV in overleg met het ministerie van SZW benutten voor ondersteuning van thuiswerken in de toekomst.

Werkplekaanpassingen die iedereen nodig heeft, vallen onder de arbo-verantwoordelijkheid van de werkgever.

Bron: UWV