Van Ark besluit: geen verrekening van loonkostensubsidie met NOW


In de NOW-regeling staat dat een werkgever die gebruik mag maken van de NOW, dit aan de gemeente waarvan hij loonkostensubsidie (LKS) ontvangt, moet melden. Staatssecretaris Van Ark heeft nu “besloten om geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken, waarmee dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden wordt geaccepteerd”.

Bij werkgevers die loonkostensubsidie (LKS) ontvangen omdat zij werknemers vanuit de banenafspraak in dienst hebben, ontstond onrust over de verrekening van LKS met de NOW. Dat zou veel extra administratieve lasten met zich meebrengen. Omdat verrekening pas na enige tijd geschiedt, zouden deze werkgevers lang in onzekerheid verkeren over de feitelijke bedragen.

Van Ark heeft nu besloten dat zij geen verdere stappen neemt om deze verrekening alsnog mogelijk te maken. Dit schrijft zij zowel in haar aanbiedingsbrief Kamervragen Tozo van 10 april 2020 als in de bijbehorende antwoorden op Kamervragen.

Citaat van Van Ark

“Alles afwegende heb ik besloten om geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken, waarmee dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden wordt geaccepteerd. De kosten hiervan zijn beperkt. Hiermee kan ook onrust worden voorkomen bij werkgevers die mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben. De noodzaak voor een verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen om de toekenning van subsidie op grond van de NOW te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen komt hiermee te vervallen.”

Positief signaal in lastige tijd

De Normaalste Zaak is blij met deze beslissing van de staatssecretaris. Verrekening zou voor de groep inclusieve werkgevers, die we met z’n allen juist willen laten groeien, veel extra werk en langdurige onzekerheid over financiële ondersteuning vanuit de overheid betekenen. Dit besluit schept duidelijkheid en geeft inclusieve werkgevers erkenning, juist in deze lastige tijd.

Deel dit bericht