Van Ark: “Ik wil niet zo veel mogelijk boetes binnenhalen, ik wil mensen aan het werk helpen”


Gisteren heeft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) de aangekondigde brief over een breed offensief m.b.t. de inclusieve arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer gestuurd. In de avond werd de noodzaak van dit offensief duidelijk gemaakt in een item van EenVandaag. De camera volgde Van Ark tijdens een bedrijvenbezoek in het zuiden van het land.

Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, was ook mee op pad. Hij vertelt: “We bezochten het familiebedrijf PT-Creations en de multinational Omron. Bedrijven die allebei pionieren op inclusief werkgeverschap, maar ook de regelingen van gemeenten in de wijde omgeving ingewikkeld vinden en niet altijd genoeg mensen vinden om de vacatures op te vullen. De plannen van Van Ark moeten hier verandering in brengen.”

Vier pijlers
Van Ark noemt in het item vier belangrijke pijlers die moeten helpen de doelen van de banenafspraak te halen:

  • Werk moet lonend zijn
  • Eenvoudigere regelgeving voor werkgevers en werkzoekenden
  • Banen moeten duurzaam zijn
  • Betere samenwerking tussen de gemeente en werkgevers en werknemers

Samenwerken
Daar waar hard aan de doelstellingen van de banenafspraak wordt gewerkt, is samenwerking inderdaad van doorslaggevend belang. Zo ook in Den Bosch, merkte Bert van Boggelen. “Daar kijkt de gemeente niet ambtelijk, maar constructief en zakelijk naar de arbeidsmarkt. Ze schromen niet met (commerciële) bedrijven samen te werken, ook detacheringsbureaus worden ingezet als dit meer matches oplevert. De gemeente zet waar nodig de beschikbare instrumenten als de no-riskpolis en loonkostensubsidie in en gunnen zichzelf de tijd om in mensen te investeren. Het gaat niet om terugverdienen of besparen op korte termijn. De gemeente kijkt over een periode van tien jaar.

Quotum
Nog lang niet overal lukt het om goede matches tot stand te brengen. Zeven op de tien mensen met een beperking heeft nog geen baan. Met name de overheid heeft moeite met het creëren van voldoende banen voor mensen uit de doelgroep. Van Ark heeft een stok achter de deur: het quotum. “Maar ik heb veel liever dat werkgevers inzien wat het allemaal oplevert, vertelt ze. “Ik hoef niet zo veel mogelijk boetes binnen te halen, ik wil zo veel mogelijk mensen aan het werk helpen.” Maar hoe? Van Ark erkent het probleem van gedoe rondom bureaucratische regels. “Het helpt als gemeentes op dezelfde manier gaan werken. Als de ene gemeente de loonkostensubsidie om de vier weken en de andere gemeente pas na zes maanden uitbetaalt, is dat voor werkgevers erg lastig en dan zie je dat ze afhaken.” De wethouder van Den Bosch, Huib Olden, beaamt dit: “We moeten die handschoen als gemeentes en VNG oppakken. Laten we nou gewoon werken aan een gestandaardiseerde regeling. (…) Het gaat om de mensen die aan de kant staan en opgenomen moeten worden in het arbeidsproces.”


Lees ook:
Kamerbrief uitwerking breed offensief
Waarom dit bedrijf mensen met een beperking aanneemt (Volkskrant, 20 november 2018)

Deel dit bericht