Van Ark zet in Kamerbrief stap naar eenvoud en uniformiteit


Op 4 juli heeft staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe zij de banenafspraak en quotumregeling voor werkgevers wil vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging maakt deel uit van het Breed offensief, dat de staatssecretaris al eerder aankondigde.

Ondanks dat deze Kamerbrief nog zeker niet alle zorgen voor werkgevers wegneemt, is De Normaalste Zaak blij, dat er nu schot komt in de door ons al veel langer bepleite vereenvoudiging van de regels en instrumenten voor werkgevers. Dat de staatssecretaris in haar brief bevestigt dat gemeenten, UWV en WSP’s een ondersteunende rol hebben naar werkgevers, die de banen moeten realiseren, is van groot belang.
En dat kleine mkb-bedrijven (’25-minners’) toch geen boete krijgen, als in enig jaar het door werkgevers beloofde aantal banen niet wordt gehaald, stemt ons tevreden.

Na de zomer wil De Normaalste Zaak o.a. een sessie organiseren om met werkgevers uit markt en overheid de nieuwe quotumregeling te testen. Doel is om te ervaren of (de dreiging van) de regeling leidt tot meer activiteit bij werkgevers en dus tot meer banen voor de doelgroep. Of toch juist onbedoelde perverse prikkels bevat. Met de uitkomsten zullen we de staatssecretaris en gemeenten adviseren.

En natuurlijk zijn we verheugd, dat de staatssecretaris Aart van der Gaag gevraagd heeft voor een verbindende rol. Het is de bedoeling om overheidswerkgevers (meer) inclusief te maken vanuit de ervaringen die de afgelopen jaren bij marktwerkgevers zijn opgedaan in het project Op naar de 100.000 banen, De Normaalste Zaak en kennisplatform AWVN inclusief.

Lees hier de complete Kamerbrief van Van Ark