Van den Berg Groep: “Je ziet mensen veranderen”


vandenberggroep_entrance_04

Bij een architectenbureau/bouwkundig adviesbureau als Van den Berg Groep werken voornamelijk hogeropgeleiden, maar volgens Directeur Bedrijfsbureau Wim Dankelman is het vanzelfsprekend dat “ook mensen met een beperking een kans krijgen binnen het bedrijf.”

“Dat is een van de kenmerken van een familiebedrijf zoals de Van den Berg Groep,” legt Dankelman uit. “Een familiebedrijf heeft een andere, diepere vorm van betrokkenheid bij de omgeving. Dat geldt zowel voor de inhoud van ons werk op bouwgebied alsook voor ons personeelsbeleid.”

In totaal heeft de Van den Berg Groep ruim 80 medewerkers en het is al een lange traditie bij het bedrijf dat ook mensen met een beperking een kans krijgen. Zo werd het team van architecten en bouwkundig adviseurs 12,5 jaar lang ondersteund door een medewerker met een beperking. Na diens vertrek zocht Dankelman meteen een vervanger. “Of het nu gaat om werk, privé of maatschappelijk: het is onze oprechte overtuiging dat er plek is voor iedereen. Als werkgever heb je een voorbeeldfunctie, die rol spelen we graag.”

vandenberggroep_IMG_4583Respect
Als archivaris of facilitair medewerker biedt de Van den Berg Groep circa 22 uur per week werk aan iemand van het SW-bedrijf in Kampen. “De rest van de week doet hij werkzaamheden voor de gemeente Dronten. Samen lossen we dat flexibel op. Als hij een keer wat meer voor ons en wat minder voor de gemeente doet, is dat geen enkel probleem.”

De facilitaire medewerker is bij de Van den Berg Groep volledig onderdeel van het team. Dat is volgens Dankelman ook een voorwaarde voor het welslagen van de samenwerking met mensen met een beperking. “Je moet het als bedrijf gewoon doen, dat is punt een. Maar daarnaast moet je mensen natuurlijk wel bij je bedrijf betrekken, het gevoel geven dat ze er helemaal bij horen. Dat is ook een kwestie van respect.”

Mensen veranderen
“Je ziet mensen die te lang aan de zijlijn hebben gestaan veranderen als ze weer werk hebben,” zegt Dankelman. “Mensen krijgen meer trots, meer zelfvertrouwen. Dat is ontzettend mooi om te zien. Zeker als je merkt dat iemand zijn stinkende best doet, dan werkt dat ook weer motiverend voor mijzelf en alle andere medewerkers.”

Dankelman is gemotiveerd om op termijn nog meer SW’ers bij het bedrijf te betrekken. Voorwaarde is dan wel dat het economische klimaat verbetert. “We hebben verschillende locaties en het is eigenlijk mijn bedoeling om bij alle vestigingen een ondersteunende functie voor iemand van het SW-bedrijf te creëren. Als het nodig is, zijn wij als bedrijf ook zeker bereid en in staat om aanpassingen aan de werkplek te doen.”