Van proeftuin tot implementatie; meer banen dankzij samenwerking tussen UU en leveranciers


Waar leveranciers het ene moment met elkaar de concurrentie aangaan bij nieuwe aanbestedingen, zitten ze het volgende moment met elkaar bij opdrachtgever Universiteit Utrecht (UU) om de tafel om een gezamenlijk doel te bewerkstelligen: meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt creëren. De ambitie van de universiteit was om samen met de leveranciers verschillende taken te bundelen, om tot zes à acht stapelbanen te komen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de buitenruimte en de binnenruimte, oftewel: werk dat buiten of binnen wordt verricht.

Harmen Strikwerda

Vorig jaar vertelde Harmen Strikwerda (manager stafafdeling) over deze bijzondere samenwerking. Hoe gaat het nu – een jaar later – met deze ‘proeftuin’?

Buitenwerk: check!

“Op dit moment staat veel on hold”, vertelt Harmen. “Vanwege de coronacrisis heeft onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg twee maanden lang nagenoeg stilgelegen. Gelukkig zie je nu dat alles weer langzaam tot leven komt en dat ook de werkzaamheden van de participanten weer worden opgestart. Ook de beoogde banen voor de binnenruimte komen weer op de agenda. De banen die we al gecreëerd hadden voor de buitenruimte, worden verder uitgebreid. Nu voeren onze medewerkers verschillende taken uit, zoals groenvoorziening, het opruimen van zwerfvuil en het opsporen van losliggende stoeptegels en kapot buitenmeubilair. Ook is parkeren bij ons een ding. Studenten die vlak voor aanvang van de les aankomen en hun fietsen op onhandige plekken neergooien, worden door hen aangesproken. Zo blijft het buiten netjes en overzichtelijk. We gaan nu ook mensen werven die onze medewerkers en studenten gaan wijzen op het algehele rookverbod dat er aankomt. We denken dat participatiemedewerkers ook daar een goede rol kunnen vervullen.”

Begeleiding

In het beginstadium lag de focus vooral op het denken in mogelijkheden. Welke obstakels zijn de universiteit en haar leveranciers inmiddels tegengekomen en hoe gaan ze hiermee om? Harmen vertelt dat met name de begeleiding een aandachtspunt is. “Mensen worden vanuit verschillende sociale werkvoorzieningen gedetacheerd. Voor je het weet lopen er veel verschillende begeleiders rond. Het liefst zouden we werken met een interne jobcoach, die alle huidige en toekomstige medewerkers bij onze facilitaire dienst met een hulpvraag begeleidt. We hopen dit via de gemeente te realiseren. Om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn we bezig met een business case. Op andere afdelingen van de universiteit worden mensen vaak wel een-op-een begeleid, bijvoorbeeld door een collega die een Harrie-training heeft gevolgd. Maar dit project is te omvangrijk en we zoeken daarom naar een passende vorm.”

Toekomst

De universiteit en haar leveranciers komen periodiek samen om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Dat is nodig, want de samenstelling van de groep kan zo nu en dan veranderen, bijvoorbeeld omdat er een wisseling van leveranciers is na een nieuwe aanbesteding. Zo is onlangs in een korte online bijeenkomst cateraar Eurest welkom geheten. Ook Harmen zelf krijgt een opvolger. Een projectleider zal op den duur zijn taken overnemen en kijkt alvast mee. Een teken dat dit project niet van tijdelijke aard is. “Dat klopt”, zegt Harmen. “Van een proeftuin is geen sprake meer, we zijn echt bezig met implementeren. Binnenkort zal ook antwoord op de vraag komen bij wie de medewerkers na twee keer een half jaar detachering in dienst gaan. We kijken dan vooral naar het zwaartepunt van de werkzaamheden. Vallen die onder onze verantwoordelijkheid of onder die van de leverancier?” Harmen betwijfelt of het voor de medewerker iets uitmaakt wie de formele werkgever wordt. “Uit ervaring weet ik dat het werk vaak belangrijker wordt gevonden dan de werkgever. Omdat het hier stapelbanen betreft, overwegen we wel om speciale bedrijfskleding te laten maken. Uitgangspunt is dat de medewerker zich op het terrein van de universiteit verbonden voelt met de leveranciers én de Universiteit Utrecht.”

Tekst: Lisanne Smits
Foto: Jan Buteijn


Meer weten over sociale inkoop?

De Normaalste Zaak heeft de afgelopen jaren veel kennis verzameld over sociale inkoop. Op deze pagina vind je nuttige info en tools, waaronder de handreiking Partnership en inkoopkracht.