Van Straaten Post: “De twee kanten van inclusief ondernemen”


Van-Straaten-Postbezorging_Scooter

Paul van Straaten zette ruim 10 jaar geleden zijn eigen postbedrijf op. Inmiddels heeft het bedrijf meer dan 250 mensen in dienst en werkt het vanuit 10 locaties. Circa 50 medewerkers heeft Van Straaten geworven via het UWV en het SW-bedrijf. Hij gelooft in deze aanpak, maar waarschuwt ook: “Een no-riskpolis of detachering is onmisbaar.”

Van Straaten Post is een full-service postbedrijf voor de zakelijke markt, dat zich vooral onderscheidt met de GPS gecontroleerde 24-uurs postbezorging. “Full-service betekent dat wij de post brengen, ophalen, sorteren en bezorgen. En we verzorgen ook mailings, dus vanaf het drukproces tot de bezorging.”

Iedereen meedoen
Veel van de door Van Straaten beschreven werkzaamheden zijn ook geschikt voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Maar dat is niet de enige reden dat Van Straaten via UWV en SW-bedrijven mensen zoekt. “Ik vind het echt heel belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Daar wil ik me als ondernemer dus ook voor inspannen.”

Deze positieve grondhouding betekent niet dat Van Straaten onverdeeld positief is over het werken met de UWV-doelgroep. Ondanks alle inspanningen van Van Straaten Post, de uitgebreide screening voordat kandidaten aan het werk gaan en het speciaal opgezette interne begeleidingstraject, is het namelijk niet makkelijk om voldoende geschikte kandidaten te vinden. “Ik wil dat iedereen mee kan doen en ik vind dat iedereen mee moet doen. Het gaat twee kanten op.”

Twee kanten
Daarom pleit Van Straaten ervoor om mensen die willen en echt hun best doen extra te belonen, maar de mensen aan te pakken die niet voldoende gemotiveerd zijn om een baan aan te nemen. “Bijvoorbeeld omdat ze het inkomensverschil met een uitkering te laag vinden, bij het minste of geringste ziek worden ofwel een negatieve werkhouding hebben. Dat geldt zowel voor mensen van het UWV als die het SW-bedrijf – maar vooral de eerste categorie.”

Hoewel Van Straaten maar met een klein deel van de kandidaat-medewerkers echt succes heeft, geeft hij niet op. “Wij zijn constant op zoek naar nieuwe mensen, laatst nodigden we 10 mensen uit via het UWV, er blijven er 2 over voor de tweede ronde. En niet omdat mensen ons werk niet zouden kunnen. Dat is niet goed en dat moeten we ook bespreekbaar maken.”

De negatieve ervaringen hebben Van Straaten voorzichtiger gemaakt met mensen uit de bijstand. “Ik neem niemand meer aan zonder no-riskpolis. Die polis beschermt me als mensen ziek worden of om andere redenen uitvallen. En dat is gewoon nodig, want het gebeurt veel vaker dan je denkt. Nogmaals, ik weet dat er mensen zijn die willen en die moeten we stimuleren. Maar er is ook een groep die niet gemotiveerd is en daar moeten we ook over durven praten.”