Vattenfall: Je moet mensen de tijd geven om te groeien


Energiereus Vattenfall verzorgt de energie voor 2 miljoen Nederlandse huishoudens en biedt werkgelegenheid aan 4.500 mensen. Iko Kakes is Manager Social Projects en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de 35 Step2Work-banen die Vattenfall per jaar wil realiseren voor mensen met een beperking.

Sinds 2006 geeft Vattenfall via het zogenoemde Step2Work-programma invulling aan het MVO-beleid en sinds een jaar of vier ligt de focus van dit programma op het binnenhalen van mensen met een arbeidsbeperking. “We bieden 35 S2W plekken per jaar en hebben met drie gemeenten convenanten gesloten,” vertelt de bevlogen manager Iko Kakes. “Zij moeten immers de kandidaten leveren.”

Tijd om te groeien

Om 35 plekken te vinden voor mensen met een beperking, bekijkt Kakes per afdeling waar behoefte is aan versterking. “Dat kan van alles zijn, op verschillende niveaus in de organisatie. Wij noemen het Step2Work-banen omdat veel kandidaten weinig werkervaring hebben binnen een groot bedrijf. Wij geven ze een jaar de tijd om te groeien. Dat geeft ons een jaar de tijd om de mensen te leren kennen en in dat jaar kunnen de kandidaten ervaren of een baan bij Vattenfall iets voor ze is.”

Maar niet alleen dat. Binnen het Step2Work-programma krijgen kandidaten ook de mogelijkheid om een beroepsopleiding te volgen, “in de baas zijn tijd,” zoals Kakes zegt. “De ontwikkeling van de kandidaten staat voorop en door ze deze mogelijkheden te bieden, slaan we twee vliegen in één klap: een jaar werkervaring bij Vattenfall staat goed op elk cv en bovendien heeft de kandidaat dan ook een startkwalificatie en betere kansen op de arbeidsmarkt.”

Participatiewet

De Participatiewet en het dreigende quotum spelen volgens Kakes geen rol bij de overwegingen van Vattenfall om mensen met een beperking een kans te bieden. “Wij willen gewoon voldoen aan de afspraken in het sociaal akkoord, maar bovenal geloven wij dat elk verstandig bedrijf inzet op diversiteit op de werkvloer. Daar horen ook mensen met een beperking bij. ”

Om de inzet van deze mensen mogelijk te maken, weet Kakes ook dat een organisatie voorbereiding nodig heeft. “De werkervaringsperiode en de begeleiding zijn de key to succes, want dat zijn positieve ervaringen die managers nodig hebben om enthousiast te worden over inclusief ondernemen. Wij moeten vervolgens weer zorgen voor goede scholing en begeleiding van de managers die de nieuwe werknemers met een beperking begeleiden. Dit soort zaken moet je immers inbedden in de organisatie.”