VDL Groep:  herontwerp productieproces creëert banen voor doelgroep


Als familiebedrijf is VDL Groep geworteld in de samenleving. Er is een verantwoordelijkheid over en weer tussen bedrijf, medewerkers en omgeving. Voor hoofd P&O Jeroen Flier is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

quote2Met het aannemen van mensen uit een uitkering kunnen wij onze hoogopgeleide technici beter benutten en de mensen zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden geven. Hierdoor verminderen de maatschappelijke kosten en de instroom van buitenlandse werknemers. Een goede balans tussen People, Planet en Profit.

Routinematig werk isoleren met slim procesdesign

Werken bij VDL betekent werken in een hightech omgeving voor verschillende markten. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zowel zichzelf als ons bedrijf verder willen ontwikkelen. Bij hightech gaat het om de combinatie van mensen en machines. Door het proces intelligent in te richten is herhalend en routinematig werk te isoleren. Dat doen we samen met procesdeskundigen uit het sociale werkbedrijf. We kiezen de processen waarvoor de markt gunstig is en dus uitzicht is op duurzame werkgelegenheid.

Uitzendbureau doet voorselectie

Op deze manier hebben we 120 banen gecreëerd bij de autoassemblage van Nedcar. Twee uitzendbureaus verzorgen de werving en de voorselectie van kandidaten uit de bijstand. Om in aanmerking te komen moeten mensen gemotiveerd zijn en de fysieke en geestelijke conditie hebben om productiewerk te doen. Na een test en een gesprek komt gemiddeld één op de zeven kandidaten door hun voorselectie. Met die mensen voeren wij zelf een gesprek.

Basisopleiding met kans op doorstroom

Door de goede voorselectie stroomt 95% door als uitzendkracht bij Nedcar. In zes weken worden de kandidaten fulltime opgeleid tot het niveau van de basisopleiding Autoassemblage (MBO-niveau 1). De betere kandidaten kunnen doorstromen naar niveau 2, 3 of verder. Tijdens de opleiding worden de kandidaten begeleid door opleiders en mensen van het uitzendbureau. Na de opleidingsperiode nemen de leidinggevenden het over, zoals dat ook gebeurt bij reguliere werknemers.

Gunstige vooruitzichten voor de assemblage

Dit traject zit in de testfase, maar is wel kansrijk. De duurzaamheid van het werk is afhankelijk van vervolgopdrachten. De minimale normbezetting bepalen we aan de hand van het aantal te assembleren voertuigen. Boven de normbezetting blijft het werk op flexibele basis. De vooruitzichten voor de assemblage zijn goed. Een aantal uitzendkrachten is al doorgestroomd naar een vaste baan.

Gecontroleerde werkprocessen met groepsdetachering

In de andere bedrijven maken we gebruik van groepsdetachering met werknemers van de sociale werkvoorziening. We hebben diverse functies op allerlei werkterreinen en niveaus van productie tot projectmanagement en van inkoop tot onderhoud. Bij de groepsdetachering bestaat het werk uit goed gecontroleerde en geconditioneerde processen, zoals het op- en afrekken, spullen aan de lijn hangen, schuren en draadbomen.

Leidinggevenden met doelgroep ervaring

Soms zitten er mensen tussen met autisme en is extra opleiding op de werkplek nodig. Dat vullen de leidinggevende en de begeleider van de sociale werkplaats samen in. De betrokken leidinggevenden zijn vaak intrinsiek gemotiveerd, bijvoorbeeld doordat ze zelf ervaring hebben met autisme in hun familie. Ze instrueren zo nodig de andere collega’s. Dat verloopt soepel.

Doorgaans hebben we meer moeite met de detacheerder dan met de mensen zelf. Het gaat vooral om het nakomen van afspraken en de bereikbaarheid. Vooral op vrijdagen is de bereikbaarheid van de externe begeleiders slecht.

Betalen voor geleverde output

Door inzet van mensen met een beperking kun je soms besparen op uitzendkrachten. Ons uitgangspunt is dat deze mensen bijdragen aan het werkproces. We willen alleen betalen voor geleverde output en zullen niet risicoloos ondernemen. We dragen eraan bij dat er minder mensen aan de kant staan in de regio zonder de continuïteit van de onderneming uit het oog te verliezen.

Klanten worden niet geïnformeerd

We maken geen reclame voor inclusief ondernemen naar onze klanten. Die verwachten van hightech een kwaliteitsproduct tegen een goede prijs. Dat we dat ook kunnen leveren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt valt niet in hun denkkader. We zijn bezig met de oprichting van een sociale onderneming. Ook die zullen we om dezelfde reden niet als zodanig labelen.

Tips voor andere werkgevers

  • Ook hightech processen kunnen met hulp van mensen uit een sociale werkvoorziening uitgevoerd worden. Kijk met de werkleiders naar je processen en pik de eenvoudige taken eruit (jobcarving). Duurbetaalde mensen zijn dan bezig met werk dat waarde toevoegt, de eenvoudige taken worden door anderen gedaan.
  • Heb oog voor doelgroepspecifieke talenten: Mensen met autisme zijn bijvoorbeeld sterk in het signaleren van afwijkingen. Dit maakt ze zeer geschikt voor het testen van modules.

Deel dit bericht