Vebego


Wat doet uw bedrijf en omvang personeelsbestand?

Vebego is een internationaal opererend familiebedrijf actief in facility services, personeelsdiensten en de gezondheidszorg. Ruim honderd bedrijven maken onderdeel uit van Vebego: zoals Hago, Tence Inzetbureau, Vebego Services, Alpheios, , Assist en Care. Daarnaast heeft Vebego een groot aantal samenwerkingsverbanden en joint ventures. Met bijna 50.000 medewerkers is Vebego actief in Nederland, Duitsland, Belgiëen Zwitserland. De totale gemanagede omzet is  1.062miljoen euro.
Vebego heeft een tiental samenwerkingsverbanden met SW-bedrijven en gemeenten waar ruim 4500 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Daarnaast heeft Vebego het eerste private SW-bedrijf van Nederland te weten Balanz Facilitair (voormalig Licom Schoon).

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het van belang dat ook groepen aan de zijlijn participeren. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen meedoet die dat kan.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

8 joint ventures met SW-bedrijven – 3500 medewerkers Balanz Facilitair is het eerste private SW-bedrijf in Nederland en 100% eigendom van Vebego.
Convenant landelijk met UWV.
Samenwerking met Oranjefonds – Kansen voor Jongeren – doelstelling om jongeren een startkwalificatie te laten halen.
Werkgeversservicepunt (WSP) opgericht in Maastricht – 1 loket voor ondernemers die medewerkers met een afstand willen inzetten.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Op dit moment niet specifiek maar waarschijnlijk meer vanuit onze bedrijven.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Overheidsbeleid moet duidelijk, transparant en ruimte bieden aan ondernemerschap.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Meer dan voldoende vanwege onze brede ervaring.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Ondersteuning – faciliteren van de Vebego-bedrijven op het gebied van arbeidsparticipatie, informatie over subsidiestromen etc.

Deel dit bericht