Veel jongeren met arbeidsbeperking nog niet duurzaam aan het werk


Uit het onderzoek van de Inspectie SZW Aan het werk, voor hoelang blijkt dat veel jongeren met een arbeidsbeperking aan een baan komen, maar vervolgens vaak weer uitvallen.

De focus in de dienstverlening van UWV en gemeenten ligt meer op het aan het werk helpen dan het aan het werk houden van jongeren met een arbeidsbeperking. Er blijkt nog te weinig aandacht te zijn voor de randvoorwaarden van een duurzame plaatsing. Onder duurzaamheid verstaat de Inspectie niet een bepaalde tijdspanne, maar de continuïteit van werk.

Nazorg
De meeste professionals volgen de jongeren als ze aan het werk zijn nauwelijks, waardoor er ook weinig aandacht is voor de arbeidsontwikkeling van de jongere. De jongeren raken dan uit beeld van de professionals, waardoor ze niet op tijd van werk naar werk worden doorbemiddeld, uitvallen en thuis op de bank komen te zitten. De inspectie erkent dat er beperkte capaciteit beschikbaar is om de begeleiding te continueren, maar constateert ook dat niet alle gemeenten zich bewust zijn van de noodzaak van nazorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt in zijn reactie ook aandacht voor de rol van werkgevers bij het duurzaam aan het werk houden van mensen met een beperking.

Rol werkgevers
Het onderzoek richtte zich op het verbeteren van de dienstverlening van de overheid aan werkgevers en jongeren met een arbeidsbeperking. Maar ook werkgevers onderschrijven het belang van investeren in duurzame inzetbaarheid. Het helpt de werknemer om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. AWVN ontwikkelde bijvoorbeeld de interactieve tool Tiptrack die werkenden helpt om zelf de regie te voeren over hun eigen loopbaan en daarmee hun eigen duurzame inzetbaarheid. Steeds meer bedrijven, waaronder KLM, gaan hiermee aan de slag.