Verslag 8 mei: de toekomst van Social Return


Hoe kunnen we nog meer impact maken en banen realiseren met Social Return? Daar ging
het over tijdens deze online bijeenkomst van De Normaalste Zaak. De deelnemers gingen met
elkaar in gesprek over de belemmeringen en kansen van dit nog onvoldoende benutte
krachtige instrument. Het doel hiervan was ten eerste om input uit het netwerk te
verzamelen om zodoende gezamenlijk een signaal af te kunnen geven aan andere betrokken
partijen zoals beleidsmakers in Den Haag.

Context

Social Return wordt ingezet om arbeidsparticipatie te stimuleren en werkgelegenheid te
creëren. Een percentage van de opdrachtsom wordt door de opdrachtnemer ingezet om
arbeidsplaatsen te realiseren en zo bij te dragen aan de gewenste inclusieve arbeidsmarkt. In
de praktijk zien werkgevers van De Normaalste Zaak dat dit niet altijd een duurzame impact
heeft. Dit komt onder andere door onduidelijke juridische kaders en het missen van een
uniforme aanpak.

Caspar van den Berg, Senior Associate Social Return on Investment, van PWC heeft de
deelnemers meegenomen in de kansen voor ‘Next level Social Return’. Kernwoorden waren:
duurzaam, uniform en brede impact, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit.

Uitkomsten en denkrichtingen

Tijdens de break-out sessies gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Dit leverde het
volgende op:

1 – Ontwikkel een Partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

 • Creëer meer begrip voor wederzijdse perspectieven van opdrachtgever en
  opdrachtnemer.
 • Bouw gezamenlijk kennis en expertise op: succes/impact is hier vaak van afhankelijk
 • Focus op directe/rechtstreekse dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Meer raamovereenkomsten en lange termijn samenwerking om duurzame impact te
  maken.

2 – Neem de tijd om een passende invulling van Social Return te ontwikkelen

 • Zowel in de voorbereiding van de aanbesteding als in de uitvoer moet de tijd genomen worden om een passende realistische eis en passende invulling te vormen. Niet de standaard 5% nemen.

3 – Intern goed samenwerken op Social Return voor impact

 • Werk samen met strategie/beleid, inkoop, contractmanagement, HR/D&I.
 • Inkoop moet betrokken blijven, creëer ruimte in de formele opdracht,
  waarbij je meer naar contractmanagement en relatiebeheer gaat.
 • Social Return zou in een aanbesteding meer aandacht moeten krijgen.
 • SROI moet niet alleen bij HR belegd worden, maar hoort op meerdere afdelingen:
  kern van de bedrijfsvoering; kennis, expertise en producten.

4 – Laat het ‘voorwerp van de opdracht’ los

 • Geef opdrachtnemers meer ruimte om Social Return ook buiten de opdracht in vullen.
 • Organiseer de invulling van Social Return regionaal om kennis en netwerk bij elkaar te
  brengen.

5 – Randvoorwaarden die verbeterd moeten worden

 • Een universele aanpak voor Social Return.
 • Helderheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer over AVG in de praktijk.
 • Vrijblijvendheid wegnemen.
 • Doelgroep verbreden.

6 – Zo breed mogelijke inzet van SROI-mogelijkheden door het verruimen van juridische kaders

 • Social Return inzetten om de opdrachtnemer en eigen organisatie inclusiever te maken. Bv. door realiseren van fysieke toegankelijkheid van ruimtes? Begeleiding?
 • Vanuit sociale impact breed denken.
 • Programma’s rond sociale impact, sociale inkoop en resultaatfinanciering integreren.
  in de uitvoering van Social Return.
 • Sturen op resultaat en inspanning.

Vervolg

We werken in gezamenlijkheid aan een position paper om concrete stappen te maken richting
duurzaam Social Return met nog meer impact. De opbrengst van deze sessie nemen we
daarin mee. Mocht je hierover mee willen denken dan horen we dat graag.