Business Case Meeting


Eerste bijeenkomst voor het ontwikkelen van een business case voor inclusief ondernemen een succes

Er is niet één ideale type business case aan te wijzen voor inclusief ondernemen. Dit varieert per type bedrijf en de wijze waarop het bedrijf mensen met een beperking wil inzetten. Dit is de conclusie van de eerste Business Case Meeting van De Normaalste Zaak.

Op 19 december 2012 kwamen in het gebouw van Specialisterren partners van De Normaalste Zaak bij elkaar om in gesprek te gaan over de business case `inclusief ondernemen`. Hoe ziet een sluitende business case eruit? Welke knelpunten zijn er? En wat zijn de best practices?

Tijdens de bijeenkomst presenteerden drie partners van De Normaalste Zaak, C-Taste, Autitalent en GreenFox uitgebreid hun businesscase voor werken met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  • Zo kregen de deelnemers een kijkje in de keuken van C-Taste die in de visuele beperking van mensen ook mogelijkheden zag, namelijk serveren in een restaurant waar je kunt eten in het donker.
  • Bij Autitalent wordt ook gekeken naar wat mensen met een beperking wel kunnen; het bedrijf zet de unieke talenten van autisten in voor dienstverlening op het gebied van digitalisering en (financiële) administratie.
  • Tenslotte inspireerde GreenFox de deelnemers met hun nuchtere blik op werken met mensen van de sociale werkplaatsen en de zakelijke successen die het bedrijf hierdoor weet te boeken.

In de ronde tafel sessie waren de deelnemers het met elkaar eens dat je alleen sociaal kan ondernemen als je er met een bedrijfseconomische bril naar kijkt. Er moet een business case zijn voor inclusief ondernemen.

Een interessante bevinding was dat er geen ideaaltype business case is aan te wijzen voor inclusief ondernemen maar dat er meerdere business cases te onderscheiden zijn, aangezien ook de zakelijke afwegingen om te werken met mensen met een beperking van bedrijven verschillen. Zo zijn in de business cases van C-Taste en Autitalent de beperkingen van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol vermarkt tot een bijzonder product of dienst, terwijl GreenFox mensen van de sociale werkplaats inzet voor de uitvoering van werkzaamheden waarvoor ook andere arbeidskrachten ingezet kunnen worden. En voor grote bedrijven die een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen geven in hun bedrijf is de zakelijke afweging weer heel anders.

Terugkijkend was de Business Case Meeting een geslaagde bijeenkomst waarin deelnemers geïnspireerd konden raken door de mooie verhalen over werken met mensen met een beperking en in gesprek raakten over elkaars zakelijke afwegingen voor inclusief ondernemen.

De bijeenkomst heeft ook duidelijk gemaakt dat wat betreft de business cases deze variëren naar het type bedrijf en de wijze waarop ze mensen met een beperking wilt inzetten.

Om werkgevers te inspireren en  kennis te laten maken met de verschillende business cases voor inclusief ondernemen zullen verschillende modellen hiervan worden uitgewerkt en binnenkort als tools worden aangeboden op de website. Ook zal De Normaalste Zaak een vervolgbijeenkomst organiseren voor partners waarin we nog dieper in het onderwerp ‘de business case van inclusief ondernemen’ zullen duiken.