Verslag Kenniscafé 99vanZwolle 15 maart


Zwolle telt 3.500 uitkeringsgerechtigen. Om uit de uitkering te komen, moet men minimaal 24,5 uur in de week werken. Bij het werk in een restaurant, catering, schoonmaak en postbezorging zijn in de praktijk echter 20 werkuren vaak het best haalbare. Er zijn mooie constructies te vinden door bijvoorbeeld een baan in de horeca en de schoonmaak te combineren. Hierover ging de bijeenkomst dan ook bij Cycloon Post te Zwolle: stapelbanen. 

Na een hartelijk welkom van bedrijfsleider Roel en een rondleiding bij Cycloon Post -waar inmiddels 900 medewerkers aan het werk zijn en 70 procent van hun team bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt- opende Bernhard Nanninga, BC Group, de sessie met de uitspraak dat stapelbanen in deze tijd een must voor de doelgroep moeten worden om eigen zelfstandig inkomen te genereren.

Werken moet lonen. Maar zelfs meerdere banen voor mensen uit de doelgroep loont echter niet – vanwege de heffingskorting bij twee werkgevers. En het is voor deze doelgroep een (te) grote uitdaging om voor twee banen de belastingformulieren in te moeten vullen. hierdoor ontstond het idee van de stapelbaan: geen losse banen naast elkaar, maar een dienstverband bij de één en een detachering bij de ander, om zo bij één werkgever eenmalig loonheffing te hebben. In de groep van 17 deelnemende werkgevers uit de regio was hier belangstelling voor en is een verkenning gestart.

Opvolgend werkgeverschap voor een carrière pad

Als werkgever wil je nadenken over het carrièreperspectief van je medewerkers. Jacco Vonhof, directeur Novon Schoonmaak, pleit hiervoor. 85 procent van zijn medewerkers heeft een vast contract. Een goed voorbeeld uit de branche, maar vaak lastig te realiseren. Vonhof: flex of vast moet het probleem niet zijn. De overheid heeft er wel voor gezorgd dat werkgevers goed nadenken over het aangaan van een vast contract: hier ontbreken prikkels om groepen aan het werk te helpen.

Maar dat heeft Vonhof niet weerhouden om duurzaam aan de slag te gaan met de doelgroep. “Je kunt vanuit de schoonmaak prima laddertjes bouwen naar de zorg, om een stap in de keten te maken. Verloning bij partij A en, indien gekwalificeerd, verloning via partij B, waarbij je een opvolgende schaal in gaat. En zo meer dan het minimumloon verdient en een carrièrestap maakt.” Binnen Novon wordt nu onderzocht of hun medewerkers een stapelbaan in een mogelijk geheel andere sector ook zien zitten.

Risico’s

Het is een mooie gedachte, die alle aanwezigen op de bijeenkomst omarmen: 5 dagen in de week aan de slag als schoonmaker en ‘s ochtends post bezorgen om zo zelfstandig inkomen te verdienen en uit de uitkering te komen. Wat staat werkgevers in de weg? Cao’s en uurlonen die niet gelijk lopen zijn een struikelpunt, maar ook het risico wat je draagt bij uitval of ziekte. Aan de andere kant zijn er per uitkering natuurlijk ook low-risk of no-risk regelingen voor werkgevers. Daarnaast ben je als ondernemer twee jaar sociaal ondernemerschap aan het voorfinancieren met het nieuwe LKV (Loonkosten voordeel), omdat je dit pas na een jaar –mogelijk- terugkrijgt.

Vervolgstappen

Een eerste stap is gezet; een verbinding maken met werkgevers, die deze banen kunnen stapelen. Over hoe dit gerealiseerd kan worden zijn de meningen verdeeld. Er is een coöperatie geopperd, zodat je als collectief meer zicht hebt op de doelgroep in de regio en hun gegevens. Of een detacheringspartij, die de hobbels tussen uurlonen wegneemt door als intermediair te fungeren. Dit vinden niet alle aanwezigen een goed idee, omdat dit hun eigen KPI, namelijk het direct aannemen en laten tellen van de doelgroep, in de weg staat.

De aanwezige beleidsmedewerker vanuit het ministerie gaf aan, dat dit mogelijk te verhelpen is door het macro quotum: indien een uitlener een ‘overschot’ heeft van de doelgroep, mag de inkopende partij de doelgroep in overleg meetellen. Er werden ook andere punten met de beleidsmedewerker gedeeld, zoals de verbazing dat de overheid de contracten met schoonmaakpartijen beëindigt en een eigen schoonmaakdienst start. Vervolgens kunnen ze hiervoor de mensen niet vinden en schrijven een Europese aanbesteding uit, waarop eerdere schoonmaakpartijen weer kunnen inschrijven. De sessie eindigde constructief in een verkenning onder enkele werkgevers om deze ideeën rondom stapelbanen meer handen en voeten te geven.

De volgende bijeenkomst van de kerngroep van de 99vanZwolle vindt plaats op 12 april. Deze staat in het teken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met name t.a.v. het praktijkonderwijs. De kerngroep buigt zich verder nog over een jaarplanning/agenda en heeft het voornemen de groep uit te breiden met actieve en enthousiaste leden.