Verslag voorjaarsbijeenkomst 99vanUtrecht


De Normaalste Zaak is netwerk van werkgevers die actief bezig zijn om inclusie op de kaart te zetten. Dat bewezen de partners van regionetwerk de 99vanUtrecht overtuigend op 18 mei. Toen vond bij ISS in de Meern de voorjaarsbijeenkomst van het regionale netwerk plaats voor 50 deelnemende werkgevers.

Davy Vreys, CFO bij gastheer ISS, heette de aanwezigen welkom. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden, onder andere scholingsprojecten en maatschappelijke initiatieven, liet hij zien dat ISS inclusief werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan.

Inclusieve ontwikkelingen: landelijk en regionaal

Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, belichtte de politieke ontwikkelingen op het gebied van inclusief werkgeverschap. Hij vertelde over de gesprekken die hij dit jaar met 150 partners van De Normaalste Zaak voerde over een voorstel aan het nieuwe kabinet om inclusief ondernemen stevig te verankeren bij werkgevers. De uitkomsten hiervan zijn recent gepresenteerd in een position paper.

Marieke Mulder, regiocoördinator van de 99vanUtrecht, besprak de ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. De 99vanUtrecht wil een actief en zichtbaar netwerk van ambassadeurs voor een inclusieve arbeidsmarkt zijn. Mulder greep de voorjaarsbijeenkomst aan om de eerste resultaten te presenteren.

De 99vanUtrecht heeft nu 45 partners, waarvan 31 partners een inclusieve ambitie hebben geformuleerd. In 2017 willen deze partners gezamenlijk 464 mensen met een beperking werk aanbieden. Op dit moment zijn er 193 mensen uit deze doelgroep aan het werk. 42% van deze ambitie is op dit moment dus al gerealiseerd (waarvan 90 van deze banen sinds deelname aan de 99vanUtrecht tot stand zijn gekomen).

Themagroepen en breakout sessies

De 99vanUtrecht heeft een kerngroep van 10 werkgevers. Samen hebben ze de agenda met 6 inclusieve thema’s opgesteld. Er zijn 6 themagroepen voor gevormd; kennisdeling, wet- en regelgeving, stakeholders, profilering, duurzaam werk en onderwijs & arbeidsmarkt. Aan de hand van een visuele thermometer werd de stand van zaken bij elke themagroep inzichtelijk gemaakt.

Kartrekkers van drie themagroepen verzorgden zelfs een interactieve breakout sessie voor de 50 aanwezige werkgevers. Uit deze sessies bleek dat het winnende inclusieve campagne-idee van de themagroep profilering op korte termijn langs de snelweg te bewonderen valt op buitenreclame. De groep wet- en regelgeving riepen werkgevers op casussen te delen en kondigden een praktijktafel aan waarin de dialoog wordt opgezocht met diverse beleidsmakers, -uitvoerders en politici. De behoefte van werkgevers om gemakkelijker toegang en contact te krijgen met het voorgezet speciaal- en praktijkonderwijs werd benadrukt door de werkgroep onderwijs en arbeidsmarkt. Lees de verslagen van de interactieve breakout sessies.

Tot slot, nieuwe partners en nieuwe activiteiten

Ter afsluiting werden twee nieuwe partners voorgesteld: Acountantsorganisatie BDO en logistieke dienstverlener BNS Data Logistics. Na nog even de aandacht te hebben gevestigd op de activiteitenkalender met de geplande sessies van de themagroepen en enkele workshops en trainingen –  werd het event afgesloten met een drankje en een hapje, bereid en geserveerd door leerlingen van partner The Colour Kitchen.