Verslag Voorjaarsevent 99vanUtrecht


De Normaalste Zaak is een netwerk van inclusieve werkgevers. Het heeft diverse regionale netwerken, waaronder de 99vanUtrecht. En in Utrecht werd er op 21 februari, tijdens het voorjaarsevent bij UMC Utrecht, aangetoond dat er volop wordt geleerd in dit regionale netwerk. Door middel van workshops deelden betrokken werkgevers, maar ook dienstverleners hun kennis en ervaringen.

Kijkje in de keuken bij het UMC en een dove barista 

De ruim 70 deelnemers werden bij het UMC ontvangen door een gebaarista vanuit Ctalents. Via een  scherm met geluidloze filmpjes leerden de deelnemers hoe ze in gebarentaal hun koffie konden bestellen bij een dove barista. Meteen een eerste inclusieve ervaring.

Amajanti Soemantri -hoofd P&O en arbeidsvoorwaarden- heette iedereen welkom. Als een van de grootste werkgevers in de regio heeft het UMC een substantiële inclusie-doelstelling. Als ziekenhuis willen ze dit uitstralen naar hun patiënten. Die maken gebruik van de zorg die medewerkers met een beperking bieden en zien hierdoor ook direct dat iedereen met een beperking talenten heeft.

Ook op het Utrecht Science Park zal het UMC met diverse andere werkgevers stappen zetten om inclusie centraal te laten staan. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan gezamenlijk sociaal inkopen. Ook Hester Dijkstra, projectleider inclusief, kwam aan het woord. Hester probeert, samen met ambassadeurs op de diverse afdelingen van het UCM, banen te verwezenlijken via functiecreatie. Ze vertelde hoe de route en de rol van de coördinator zijn ingericht en een bijbehorende projectorganisatie is opgezet. Ook ging ze in op de toekomstige uitdagingen voor het UMC.

2 rondes, 4 workshops ter inspiratie 

De deelnemers konden kiezen uit 2 rondes met 4 workshops, van het UMC, WerksaamBeter, Berenschot en All Inclusive. Het UMC wisselde in hun workshops succesfactoren en tips uit om banen te creëren in het kader van de Banenafspraak.

De deelnemers van deze workshops zijn aan het werk gezet met de vragen:

  • Waarom zou jouw organisatie inclusief werken ondersteunen?
  • Hoe past dit binnen de strategie?
  • En welk geschikt werk is er binnen de organisatie?

De uitkomsten werden onderling gedeeld en het kleine bedrijf Fietskoerier, bleek groots te inspireren.

WerksaamBeter inspireerde werkgevers met een wervingsaanpak waarbij werknemers worden aangenomen op culturele waarden (culture) en worden getraind op vaardigheden (skills). Voor succes zorgt vooral ook het voortraject. Daarin wordt geanalyseerd hoe jouw organisatie in elkaar steekt en wat voor soort medewerker hier het beste bij zou passen.

Deelnemers zijn bewust gemaakt van de culturele aspecten binnen de muren van hun eigen bedrijf. Immers, wanneer iemand ‘lekker meeloopt’ wordt de kans van slagen vele malen groter. En wanneer iemand ‘past’ is er meer tijd en geduld beschikbaar van andere medewerkers op de werkvloer om de nieuwe medewerker te begeleiden.

Berenschot deelde hun ervaringen t.a.v. het implementeren van inclusie aan de hand van een model gebaseerd op ‘appreciative inquiry’. De deelnemers gingen in groepjes met een casus aan de slag en werden uitgedaagd om te ontdekken wat zaken op een positieve manier in beweging brengt. Ook werd gevraagd hun toekomstdroom te omschrijven en een ontwerp op weg daar naar toe te maken. Successen en leermomenten werden op een TADA-bord gedeeld. Deelnemers gaven aan geïnspireerd te zijn door de methode. Het hielp om vanuit de bestaande successen  ‘om te denken’ en te denken in mogelijkheden en kansen, niet meer vanuit bezwaren.

De deelnemers bij de workshop van All Inclusive kregen een uitdagende spelopdracht, waarbij zij gehinderd werden door diverse beperkingen. I-did gaf aan dat het erg inspirerend was om zelf te ervaren hoe het is om te leven met een beperking; het bevordert je creativiteit. “Samenwerking is hierbij enorm belangrijk, maar communicatie onmisbaar!”

No social waste! 

In een plenaire afsluiting werd teruggeblikt op alle workshops en werden werkgevers geïnformeerd over diverse activiteiten van het regionale netwerk in Utrecht in 2018. The Colour Kitchen riep aanwezigen op om het manifest ; no social waste’ te ondertekenen. De afsluitende borrel werd verzorgd door leerlingen van deze horecawerkgever, die hen een kans had gegeven en hun kwaliteiten erkende en stimuleerde.

Onder het genot van een hapje en een drankje konden de aanwezigen napraten over de vraag wie vroeger hun kwaliteiten had gezien en als opstapje fungeerde, maar ook hoe men dit ook voor anderen kon doen. Er werd nog tot laat genetwerkt, waarbij we van stagecoördinator van het Futura College terugkregen dat dit is het eerste werkgeversnetwerk voor hem was, waar hij ook daadwerkelijk werkgevers tijdens een bijeenkomst trof.

Presentaties terugkijken? Dat kan!