Verslag Zomerbijeenkomst 99vanGroot-Amsterdam


Op 13 juni vond de zomerbijeenkomst van de 99vanGroot-Amsterdam plaats bij Accenture in Amsterdam. Op deze bijeenkomst werden er 3 workshops gegeven door themagroepen: In- en doorstroom, Kennisintensieve organisatie en Ambassadeurs. Er zijn goede stappen in de workshops gemaakt en een hoop mooie punten waar we in door kunnen gaan pakken.

Introductie door Mark Ruiter en Bert van Boggelen

Mark Ruiter van Accenture deelde zijn persoonlijke verhaal. Hoe hij 16 jaar geleden in een rolstoel kwam door een ongeluk en hoe het verloop naar werk toen is gegaan. Hij merkte dat werkgevers niet wisten wat ze eigenlijk moesten. Op aanraden van iemand anders solliciteerde hij bij Accenture. Ook Accenture wist niet hoe zij bepaalde zaken op konden lossen, maar samen met Mark is dit allemaal goed gekomen. 11 jaar later werkt Mark nog steeds met heel veel plezier bij Accenture!

Bert van Boggelen heeft ons bijgepraat over de stand van zaken. Ook ging hij in op de landelijke ontwikkelingen, onder andere de gesprekken met Tweede Kamerleden, het Position Paper en het landelijk schakelpunt voor grote bedrijven.

Workshop In- en doorstroom

Deze workshop werd geleid door Ronald Mom van het WerkgeversServicepunt (WSP). Het WSP werkt toe naar een aanpak die beter aansluit bij de vraag en behoefte van werkgevers. Op dit moment loopt daarvoor een pilot met Schiphol. Vragen die voorbij kwamen waren: kiezen we voor maatwerk of uniformiteit? Hoe toepasbaar is dat en welke gevolgen heeft dat voor het wervingsproces, de kandidaat en duurzaamheid?

Workshop Kennisintensieve organisatie

Deze workshop werd geleid door Hester ten Dolle van De Normaalste Zaak. In de workshop werd de vraag besproken hoe kennisintensieve organisaties goed samen kunnen werken om kennis en kandidaten te delen. Er zijn een aantal mooie ideeën ontstaan. Een daarvan was een LinkedIn-groep oprichten (en dat is inmiddels al gedaan).

Workshop Waar een weet is…, is een weg!

Deze workshop werd geleid door Aart van der Dussen. De workshop leverde enkele goede ideeën op om leden in de toekomst actiever te betrekken. De ideeën hiervoor worden momenteel uitgewerkt tot een actieplan.

Kunstexpositie Beeldend Gesproken

Een hele mooie expositie die hangt door het kantoor van Accenture. Bij de kunst hadden deelnemers de gelegenheid met de kunstenaars te spreken en het verhaal achter elk kunstwerk te horen.

Heel mooi om te zien dat Beeldend Gesproken alleen werkt met kunstenaars die een psychiatrische achtergrond hebben. Dit maakt het een mooi bedrijf, die kunstenaars die verder van de arbeidsmarkt staan een kans geeft om hun werk te exposeren.

Deel dit bericht