Verstegen: “Optimale inzet van iedere werknemer brengt ons allen verder”


Verstegen heeft voor MVO een eigen definitie bepaald: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingstrategie waarbij aandacht voor mens, milieu, maatschappij en continuïteit in evenwicht is.” Tevreden klanten en een hoge, constante productkwaliteit, staan hierbij centraal.

MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door Verstegen continue gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Deelgebieden

Verstegen draagt op veel manieren bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in drie deelgebieden. Klik op de deelgebieden voor uitgebreide artikelinformatie of bekijk ze in de MVO Eyequipper. Hierin kunt u op speelse wijze alle MVO onderwerpen bekijken en doornemen.

Mens
Hiertoe behoren thema’s op sociaal-ethisch gebied als het personeelsbeleid maar ook met betrekking tot de maatschappij in ruimere zin. Voorbeelden zijn behartiging van mensenrechten, man/vrouw verhoudingen, discriminatie, medezeggenschap en gedragscodes. In ontwikkelingslanden zijn dat kinderarbeid en eerlijke handel oftewel Fair Trade.

Milieu
Hiertoe worden prestaties gerekend op het gebied van milieu in zijn algemeenheid: milieuzorg, ketenbeheer, schoner produceren en duurzame technologieontwikkeling. Verstegen is al jaren zeer actief op het gebied van milieu, vanuit een diep respect voor onze omgeving. Zo zijn alle voor de hand liggende en minder vanzelfsprekende maatregelen al ingebed in de organisatie en vastgelegd in een milieu jaarverslag.

Maatschappij
Verstegen wenst een voorbeeld te zijn voor de Maatschappij als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Verstegen heeft bijvoorbeeld een interne sociale werkplaats waarbij er gekeken wordt of mensen een plaats kunnen krijgen binnen het reguliere productieproces. Jaarlijks doneert Verstegen ook een bedrag aan een (wisselend) goed doel. Ook hierin toont Verstegen haar maatschappelijke betrokkenheid.

Fair trade

Als onderdeel hiervan werkt Verstegen continu aan projecten in het kader van Fair Trade en nieuwe projecten in het kader van MVO. De directeur Inkoop & Duurzaamheid van Verstegen is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel (NVS). Binnen die branchevereniging is de werkgroep MVO gestart. Verstegen is voorloper in dit traject en doet dit gezamenlijk met verschillende partners binnen en buiten de NVS. Dit zijn o.a. de organisaties Fair food, MVO Nederland en IDH (Initiatief Duurzame Handel). Het doel van de werkgroep is het definiëren van een Fair Trade CSR (corporate social responsibility) standaard in de specerijenbranche. Deze standaard dient internationaal aansluiting te vinden en geaccepteerd te worden door de keten.
Klik hier voor specifieke MVO praktijkvoorbeelden van Verstegen Spices & Sauces.

Deel dit bericht