Verzuim: vroegtijdige inzet arbeidsdeskundige werkt


Vroegtijdige of zelfs preventieve inzet van arbeidsdeskundigen bij (dreigend) verzuim van medewerkers kan de werkgever een substantiële kostenbesparing opleveren en heeft een positieve uitwerking op de inzetbaarheid en het welzijn van de werknemer. Dat wijst onderzoek van het Impact Centre van de Erasmus Universiteit in opdracht van het AKC uit.

Om deze aanwijzingen verder op te harden en vanuit de praktijk te ontdekken wat wanneer het beste werkt, voeren het Impact Centre Erasmus en het AKC (Arbeidsdeskundig Kennis Centrum) een pilot uit.

Doet uw organisatie mee, dan ontvangt u een compacte analyse en rapportage, die u concreet inzicht oplevert in het effect van uw verzuimbeleid. Ook krijgt u de resultaten van de pilot, die u inzicht geven in de effecten van vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen op de duur van het verzuim, op de kosten en op het welzijn van werknemers.

Belangstelling?

Kijk hier voor meer informatie.
Hier vindt u het onderzoek dat de aanleiding was om deze pilot uit te gaan voeren.