Vierde dialoogsessie grote werkgevers en gemeenten over samenwerking


  • Speedmeets
  • Speedmeets
  • Speedmeets
  • Speedmeets
  • Speedmeets
  • Afspraken
  • Afspraken
  • Terugkoppeling

Werkgevers en vertegenwoordigers van gemeenten en arbeidsmarktregio’s kwamen op 26 september naar Utrecht met een missie: afspraken maken die ervoor zorgen dat het eenvoudiger wordt om mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst te nemen.

Twintig bedrijven en achttien arbeidsmarktregio’s waren vertegenwoordigd. De dialoogsessie, georganiseerd door De Normaalste Zaak en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers, werd geopend door Bert van Boggelen. “We moeten 100 duizend banen, of nog beter: 125 duizend banen realiseren. We zijn allemaal blij dat het plan loondispensatie van tafel is, maar het idee om werken lonend te maken en regelingen te vereenvoudigen en liefst te harmoniseren is wél goed. Nu moeten we dus echt stappen zetten. Elkaar ontmoeten, afspraken maken en kijken of we samen knelpunten kunnen oplossen.”

Talkshow
Dat een gezamenlijke en uniforme aanpak de inclusieve arbeidsmarkt ten goede komt, blijkt uit de goede voorbeelden die worden gedeeld. Zo is in de Metropoolregio Amsterdam de succesvolle pilot het ‘MRA Loket Inclusieve Arbeidsmarkt’ bezig. Hier wordt – vijf arbeidsmarktregio’s overstijgend – verbinding gelegd tussen werkgevers en potentiële werknemers. Het loket gebruikt voor de gehele regio één set aan werkafspraken en bewaart het overzicht over (subsidie)regelingen, waardoor de werkgever flink ontzorgd wordt en zich volledig kan focussen op het reilen en zeilen op de werkvloer.
Ook PostNL zoekt de verbinding tussen verschillende regio’s om als lerend doe-netwerk bij de nieuwe depots in Apeldoorn, Venlo en Amsterdam substantiële aantallen mensen uit de doelgroep aan het werk te krijgen.

Lees ook: PostNL: Wij willen vijftig plaatsingen uit de doelgroep per nieuwe locatie

Speedmeets
Na de talkshow gingen regio’s en werkgevers het gesprek aan om afspraken te maken met als doel de huidige samenwerking effectiever te maken. De opbrengst werd opgeschreven en op een landkaart met de arbeidsmarktregio’s verzameld. In totaal zijn er veertig vervolgafspraken gemaakt die onder andere gaan over kennismakingsgesprekken en hulp bij het vinden van de juiste contactpersonen. De grote hoeveelheid post-it’s geeft een duidelijk beeld van de plannen en ambities om de samenwerking rondom de inclusieve arbeidsmarkt te versterken.

Ideeën en suggesties
Een belangrijke terugkoppeling: méér kennisdeling! “Iedereen heeft al wel eens het wiel uitgevonden”, zegt een werkgever. Ze wijst op het medewerkerspaspoort waar Werkzaak Rivierenland mee werkt. Hierin worden belangrijke aandachtspunten bij een eventuele arbeidshandicap inzichtelijk. Het is van belang dat dit soort handige tools gedeeld worden. Eén van de deelnemers voegt toe dat het daarom goed zou zijn als er bij de volgende sessie ruimte is voor korte pitches om elkaar te inspireren en op weg te helpen.

Naast de samenwerkingsafspraken kwamen er ook nog andere plannen en ideeën vanuit de groep. Zo opperde iemand om ook eens een dialoogsessie in het noorden of zuiden van het land te organiseren, zodat er een nog grotere deelname van werkgevers en arbeidsmarktregio’s ontstaat.

Doet u ook mee?
De Normaalste Zaak en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers werken samen door ervaringen en knelpunten uit te wisselen. We willen met zoveel mogelijk werkgevers en arbeidsmarktregio’s onderzoeken welke elementen van de samenwerkingsafspraken wel en niet werken. Zo kunnen we de afspraken gezamenlijk verder ontwikkelen en daardoor zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak aan regulier werk helpen.

Wilt u als gemeente/arbeidsmarktregio of werkgever ook aansluiten bij de verdere uitwerking en implementatie van deze samenwerkingsafspraken? Neem dan contact met ons op via annemiekevisscher@denormaalstezaak.nl.