Virol: Alles heeft waarde


Afval is vaak onvermijdelijk, het verschil maakt u door er op een verantwoorde manier mee om te gaan. Wij geloven dat alles waarde heeft en kijken op die manier naar onszelf en de wereld om ons heen.

MVO past goed bij ons en het was voor ons een logische stap om MVO te certificeren. Vandaar dat Virol naast  ISO 9001, ISO 14001, het OPK en MRF certificaat, ook gecertificeerd is op niveau drie van de MVO Prestatieladder. Dit is een instrument dat ons helpt bij het vinden van de balans tussen het menselijk welzijn (People), ecologische randvoorwaarden (Planet) en de economische effecten (Profit). In onze branche zijn we het eerste bedrijf in Noord-Nederland dat dit certificaat heeft behaald.

Virol

Inclusieve activiteiten

Virol werkt ook mee aan inclusief ondernemen door het AEEA project dat enige tijd geleden gelanceerd is. Het AEEA project houdt in dat Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten door ons worden ingezameld, gesorteerd, gedemonteerd en vervolgens worden verdeeld in verschillende grondstof- en afvalstromen.

De sortering en demontage wordt gerealiseerd door mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Deze werknemers draaien volledig mee in ons bedrijf en krijgen hierdoor enerzijds de kans zichzelf te ontplooien, waardoor hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden, en anderzijds een mogelijkheid voor een vaste baan bij Virol. Op deze manier geven wij grondstoffen een tweede leven en stimuleert Virol de werkgelegenheid binnen de omgeving.

Deel dit bericht