Visschedijk BV


Wat is de motivatie van bedrijf Visschedijk BV om aan de slag te gaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Wij hebben een intrinsieke motivatie. We willen meer doen als bedrijf dan alleen een product leveren. We willen dit ook doen op een sociale manier.

Wat wil je de komende periode (bv jaar) bereiken in samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

• Wat is de eerste stap die je gaat ondernemen om deze doelstelling te behalen?
Wij willen de tevredenheid van onze medewerkers behouden. 91 procent heeft aangegeven in een onderzoek dat ze tevreden zijn bij ons bedrijf. Dit resultaat willen we graag behouden. Daarnaast willen we meer mensen, dus als reguliere arbeidskracht, bij ons in dienst hebben. Op het moment voeren we een pilot uit met een groep van 25 mensen om te kijken of dit mogelijk is.
• Welke knelpunten ervaar je bij het realiseren van deze doelstelling?
Aanbestedingswetgeving, onduidelijkheden in het sociaal akkoord en onduidelijkheid over de ziektepremies. Ook hebben we meer mensen nodig van de SW dan ons kan worden aangeboden.

Heb je al tips? Geef dan twee tips aan andere bedrijven die bezig zijn met inclusief ondernemen.

Gewoon doen.

Met welke uitvoeringspartij werk je goed samen voor het vinden, plaatsen en of begeleiden van kandidaten en waarom?

Met de werkpleinen, gemeenten, Sociale Werkpleinen. Er is een wederzijds belang, namelijk deze mensen werk bieden.

Wat verwacht je van het partnerschap van De Normaalste Zaak?

Wat levert het je op?
Belangenbehartiging. Samen met andere bedrijven die werken met mensen met een beperking een vuist maken en een boodschap duidelijk maken aan de betrokkenen.
Wat heb je zelf in te brengen?
Ervaring.

Op welke prestatie op het gebied van inclusief ondernemen binnen het bedrijf bent u het meest trots?

Dat we in staat zijn met onze medewerkers een gezond bedrijf te hebben. En dat onze medewerkers zo trots en gemotiveerd zijn.