Visscher Peugeot & Citroën


Een benopte weergave van een gesprek met Henk Visscher, directeur Visscher Peugeot & Citroën

Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

Dealer Citroën/Peugeot in Culemborg, Leerdam en Gorinchem. Ongeveer 100 personeelsleden en 80 FTE’s.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Duurzaamheid zit in hoe mensen met elkaar omgaan. We moeten ervoor zorgen dat onze kinderen het beter hebben dan wijzelf, ook in sociaal opzicht. We zetten ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt omdat ik denk: het zal je kind maar wezen. Ik heb mijn kinderen altijd voorgehouden dat wij niet mogen parkeren op een invalide parkeerplaats hoe vol de parkeerplaats ook was en hoe hard het ook regende. Gelukkig maar! Wij hebben de mogelijkheid, de gave, om wat te doen. En die gave moeten we gebruiken. En het zijn heus niet allemaal tobbers of kneusjes die als moeilijk bemiddelbaar aangeboden worden. Het zijn mensen die “nog niet zijn wakker gekust”.

We hebben er een aantal goeie medewerkers aan overgehouden. Uiteindelijk gaat het ook om de verhouding tussen kosten en opbrengsten. Zolang je de productiviteit blijft behalen en je loopt geen risico’s bij uitval dan gaat het prima. Dan investeer je als bedrijf in de begeleiding van de kandidaat. Daar krijg je veel voor terug als je merkt dat mensen weer rechtop gaan lopen en groeien in zelfvertrouwen. Dat is prachtig.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Het is niet zozeer een kwestie geweest dat we iets gepland hebben maar het is ook zo gelopen. Zo’n 10% van het personeelsbestand heeft of had een kwetsbare positie. Het begint met een stage, een proefplaatsing en kan bij voorkeur uitgroeien naar een duurzaam dienstverband. Ook hier is duurzaamheid essentieel.

Als VNO-NCW hebben we een convenant gesloten met gemeenten en SW bedrijf om 200 mensen te plaatsen voor eind 2013. Het valt niet mee andere werkgevers te motiveren. Prachtige bijeenkomsten met veel mooie woorden brengen ons vaak niet wat we willen. Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was. Dat mag natuurlijk niet. Ik heb nu de afspraak met het UWV dat we aan tafel gaan en dat ik de werkgevers op het goede niveau benader om mee te werken. Als de bereidheid er is, gaat het UWV langs. Deze directe benadering lijkt te gaan werken.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Commitment van juist niet alleen directie is belangrijk maar ook de lagen daaronder die moet gaan voor winst. Je moet dus ook je eigen personeel overtuigen dat dit belangrijk is en dat het te combineren is met de eisen die wij stellen aan prestaties en efficiency.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Eenduidige regelgeving zodat kosten er risico’s helder zijn en blijven.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

De Normaalste Zaak kan helpen meer werkgevers te bewegen om de deur ook open te zetten. Ik ben bereid mijn verhaal te vertellen.

Deel dit bericht