VolkerWessels


Wat doet uw bedrijf en omvang personeelsbestand?

VolkerWessels is een Nederlands concern bestaande uit 120 werkmaatschappijen in de bouw en vastgoed, infrastructuur en energie en telecom sector. VolkerWessels is gevestigd in vijf landen: Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. In totaal werken er 16.000 mensen, waarvan 12.000 in Nederland.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

VolkerWessels gaat hier actief mee aan de slag omdat zij in toenemende mate te maken krijgt met deze vraag vanuit opdrachtgevers. Daarnaast vindt VolkerWessels het belangrijk iets terug te doen voor de maatschappij en speelt zij hiermee in op het dreigende tekort aan (technisch) vakpersoneel in de komende jaren.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

In de afgelopen jaren heeft VolkerWessels al enige ervaring opgedaan bij het te werk stellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de toekomst wil VolkerWessels duurzame kansen bieden voor deze mensen en dit structureel inbedden in de organisatie. Dit doet zij door te investeren in de social return prestatieladder.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Social return is maatwerk! Uit onze ervaring blijkt dat werving en selectie, begeleiding, opleiding en voldoende werk cruciale factoren zijn om die duurzame kansen te kunnen creëren en realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De combinatie van deze factoren is per situatie verschillend en het is belangrijk om te blijven kijken naar de mogelijkheden van het individu en hoe dit past binnen het bedrijf.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

a. De projectgebonden aanpak. Dit is op te lossen door het inzetten van bijvoorbeeld de social return prestatieladder, waarbij bedrijven worden beloond voor hun inspanningen op het gebied van social return.
b. Diversiteit aan regelingen en eisen. Er moet meer uniformiteit komen onder opdrachtgevers.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Ja.
a. Er is kort geleden een man in vaste dienst genomen bij een van de werkmaatschappijen van VolkerWessels na een opleidingstraject van drie jaar. Na een verleden van middelenmisbruik, financiële en sociale problemen heeft hij zijn leven weer op orde en wil elke uitvoerder hem graag op zijn project aan het werk hebben!
b. VolkerWessels heeft ook voorbeelden van een aantal grote projecten (Noord Zuid Lijn, Calypso, zendmast Hoge Smilde) waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol te werk zijn gesteld en door het bedrijf in dienst zijn genomen. Een win-win situatie!

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

VolkerWessels zou graag zien dat de Normaalste Zaak bijdraagt aan het oplossen van de hierboven genoemde knelpunten. Er is behoefte aan informatie uitwisseling en het delen van kennis en ervaringen. Terugkerende bijeenkomsten van de Normaalste Zaak houdt dit onderwerp actueel en levend.

Deel dit bericht