Voor op schema en meer goed nieuws op komst


Het Nederlandse bedrijfsleven creëerde de afgelopen twee jaar ruim 9.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij de overheid kwamen er nog eens bijna 2.000 banen bij. Dat blijkt uit de cijfers die staatssecretaris Klijnsma (SZW) het afgelopen weekend presenteerde. We lopen dus ver voor op schema!

En er is meer goed nieuws. In een overleg dat diezelfde staatssecretaris kort geleden had met de Tweede Kamer, gaf ze aan vóór november een oplossing te willen vinden voor het probleem van de overdraagbaarheid van het quotum. Anders gezegd: er komt met steun van de staatssecretaris en de Tweede Kamer een mogelijkheid waarbij bedrijven die diensten inhuren, de mensen die deze diensten uitvoeren – onder voorwaarden – mee mogen laten tellen voor hun quotum arbeidsgehandicapten. En ook dat is goed nieuws.

Laat ik een voorbeeld geven om duidelijk te maken, waarom dit een enorme impuls kan zijn om de nog steeds broodnodige nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven – dit geldt vooral voor kennisintensieve bedrijven – heeft de facilitaire dienstverlening uitbesteed. In totaal wordt 60% van alle facilitaire activiteiten bij leveranciers ingekocht. Het gaat dan om werk in de schoonmaak, catering, beveiliging, als huismeester, repro-, post- of receptiemedewerker, etc.

Kortom: een groot aantal functies die zeer goed aansluiten bij een flink deel van de doelgroep. Het gaat trouwens – in tegenstelling tot wat vaak gedacht en gezegd wordt – in overgrote meerderheid om werknemers die een vaste arbeidsovereenkomst hebben met hun werkgever. Het is geen hogere wiskunde om te bedenken dat een sector met een omzet van 22 miljard euro en in totaal 260.000 medewerkers een enorm potentieel aan nieuwe banen biedt.

De staatssecretaris heeft er terecht op gewezen dat er wel voorwaarden moeten worden gesteld aan het overdragen van het quotum. Om duurzaam invulling te geven aan de afspraken in het Sociaal akkoord, zouden bedrijven niet hun hele quotum mogen realiseren met ingeleende diensten en gaat het alleen om mensen die langdurig bij een opdrachtgever werken. Ook zijn er de nodige administratieve hobbels te nemen om te voorkomen dat mensen zowel bij de opdrachtgever als de dienstverlener worden geteld. De Normaalste Zaak werkt samen met een aantal partners, EY (Ernst en Young) en werkgeversvereniging AWVN, aan een voorstel om deze problemen praktisch op te lossen. Na een positief besluit van de staatssecretaris dit najaar wordt het inclusief inkopen van diensten ‘de normaalste zaak’ en winst voor iedereen!

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933