Voorjaarsevent 99vanTwente en Werkplein Twente in teken van praktijktalent


De 99vanTwente is een netwerk van Twentse werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Samen met De Normaalste Zaak hebben De Waarbeek, Visschedijk, Thales, Sallandse Wegenbouw, Groene Taxi, Bolletje, Axent Groen en IKT het initiatief genomen tot oprichting van de 99vanTwente. Aangesloten werkgevers richten zich op het vergroten van (duurzame) werkgelegenheid voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio.  

Vanuit de 99vanTwente is de samenwerking gezocht en gevonden met het Jongerenoffensief van Werkplein Twente om een voorjaarsevent te organiseren. Dit voorjaarsevent staat in het teken van het praktijktalent: leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO). Het event is bedoeld om leerlingen een kijkje in de keuken van werkgevers te geven en andersom werkgevers bekend te maken met dit praktijktalent. Ook andere jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn welkom tijdens dit voorjaarsevent.

Werkgeversprogramma

Familiepretpark De Waarbeek opent donderdag 26 april de deuren voor 50 werkgevers en dienstverleners en ruim 150 leerlingen. Deze werkgevers laten zich in het ochtendprogramma inspireren door collega-werkgevers uit diverse sectoren die hun ervaringen vertellen met het praktijktalent en de stages en banen die zij creëren voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. De kerngroep van bovengenoemde werkgevers vertelt de toehoorders over het inclusieve werkgevers-netwerk, de thema’s die dit netwerk agendeert en de pilots die tot nu toe zijn gestart. Ook het onderwijs zal vertellen over hun leerlingen. Wie zijn deze jongeren, wat zijn hun mogelijkheden, en hoe plaats, begeleid en leid je deze jongeren op in het bedrijf, om zo tot een match te komen?

Beroepenbraderie

Werkgevers zijn hard op zoek naar personeel. Sommige werkgevers hebben ervaring met praktijkleerlingen, andere niet. Deze dag is bedoeld om leerlingen en andere jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kijkje in hun keuken te geven en werkgevers bekend te maken met dit praktijktalent. Binnen het pretpark zijn diverse pleinen ingericht waar werkgevers per branche vertegenwoordigd zijn; techniek, zorg, schoonmaak, groen, onderwijs, overheid, horeca, productie, transport en logistiek.

Daar kunnen leerlingen diverse opdrachten doen, mee klussen, kennismaken met werkgevers, beroepen en productpresentaties zien. Natuurlijk hebben deze werkgevers ook stageplaatsen en vacatures beschikbaar en is er een vacature- en toekomstplein ingericht met loopbaanopdrachten en intermediairs. Werkplein Twente is aanwezig met een stand voor advies over het thema werken en leren en kan gebruik maken van het aanbod voor een vervolggesprek of workshop solliciteren.

99vanTwente

De 99vanTwente richt zich op het vergroten van (duurzame) werkgelegenheid voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Twente. De 99vanTwente zet zich in voor:

  • Enthousiasmeren van inclusieve werkgevers;
  • Genereren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
    arbeidsmarkt;
  • Waardering en opdrachten voor inclusieve werkgevers (via o.a. Social Return)
  • Het creëren van duurzame arbeidsrelaties;
  • Het ontwikkelen van nieuwe samenwerkings- en verdienmodellen;
  • Een constructieve samenwerking met partners zoals Werkplein Twente.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Het voorjaarsevent is de aftrap van een landelijke beweging: Ingeschakeld. Ingeschakeld bevordert en creëert samenwerking tussen werkgevers, gemeenten en PRO en VSO scholen om meer schoolverlaters door te laten stromen naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Er wordt enerzijds gebruik gemaakt van best practises en anderzijds aangesloten bij bestaande behoeften in de regio om een verdergaande samenwerking aan te gaan.