Voorjaarsevent 99vanTwente: win-win-win


Op 26 april organiseerde het inclusieve werkgeversnetwerk de 99vanTwente in familiepretpark De Waarbeek een fantastisch inclusief en matchingsevenement.

Op de steeds krappere arbeidsmarkt zijn werkgevers op zoek naar goed personeel, leerlingen uit VSO- en PrO-onderwijs zijn naarstig op zoek naar werk en het project Ingeschakeld vond hier een uitstekende gelegenheid voor het officiële startsein. Een perfect georganiseerde win-win-win.

De Waarbeek was het fraaie decor voor het Voorjaarsevent van de 99vanTwente, het inclusieve werkgeversnetwerk in de arbeidsmarktregio Twente. De leden van dit netwerk, medewerkers van De Waarbeek en regiocoördinator Marieke Mulder hadden het evenement perfect georganiseerd.

Tijdens de actieve, informatieve bijeenkomst vertelden sprekers uit verschillende perspectieven, waarom inclusie voor hen een drive is. Werkgevers vertelden over hun mooie ervaringen en over de arbeidsmarktkrapte in hun sector, maar ook kwamen onderwijs en een organisatie die meedenkt over een banenpool voor Twente aan het woord.

Project Ingeschakeld

Ook vond de aftrap van Ingeschakeld plaats, een project van AWVN, De Normaalste Zaak en Edunova in opdracht van het Ministerie van SZW om werkgevers, schoolverlaters van Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO) en gemeenten te verbinden, zodat zoveel mogelijk van deze schoolverlaters direct de arbeidsmarkt op kunnen. Tijdens die aftrap vroeg Ingeschakeld de denkkracht van de aanwezigen. Zij bedachten in groepjes manieren om die verbinding tot stand te brengen.

Tot slot waren er acht branchepleinen in het park ingericht, waar de leerlingen in groepjes langs gingen bij werkgevers/sectoren. Zo konden werkgevers en leerlingen elkaar ontmoeten. Er zijn in totaal ongeveer 50 matches (van goed kennismakingsgesprek tot afspraken voor stageplaatsen) tot stand gebracht.

Al met al een zeer succesvolle dag en zeker ook een mooi concept om ook in andere regio’s te organiseren.

Lees het uitgebreide verslag van het Voorjaarsevent van de 99vanTwente.