4 vragen aan Luc Dorenbosch over baancreatie


Op 31 mei organiseerde De Normaalste Zaak een uitwisselingssessie over het thema baancreatie. Veel organisaties blijken bereid te zijn om op een andere manier naar taken en functies te kijken. Maar er waren ook vragen. Hoe kun je nieuwe functies inpassen in bestaande functiegebouwen? En hoe zorg ik voor goede begeleiding van nieuwe medewerkers, als we door personeelstekorten daar de capaciteit voor missen?

De uitwisselingssessie werd geleid door Luc Dorenbosch, projectleider Baancreatie bij AWVN. Binnen dit project kunnen werkgevers met dergelijke vragen door o.a. AWVN op weg geholpen worden. Wil je meer weten over het thema baancreatie? In dit artikel beantwoordt Luc 4 vragen over baancreatie en deelt hij interessante links.

Werkgevers kunnen natuurlijk  verschillen in hun drijfveren, maar baancreatie past goed in een situatie waarin er voor de langere termijn personeelstekorten zijn en de duurzame inzetbaarheid onder druk staat.

1. Is er een verschil tussen job carving, functiecreatie en baancreatie?

“In wezen niet. Het gaat allemaal over het creëren van nieuw werk door het vrijspelen of ‘carven’ van taken of rollen uit bestaande werkprocessen, functies of banen. We kennen allemaal zorgondersteuners of onderwijsassistenten die niet-kerntaken of secundaire taken uit handen nemen van zorgverleners en leerkrachten. Maar dat kan op veel meer plekken. Het liefst doe je dat zo structureel mogelijk, zodat er ook blijvende werkgelegenheid ontstaat voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.”

2. Wat zijn voor werkgevers de belangrijkste redenen om met baancreatie aan de slag te gaan?

“Werkgevers kunnen verschillen in hun drijfveren natuurlijk, maar baancreatie past goed in een situatie waarin er voor de langere termijn personeelstekorten zijn en de duurzame inzetbaarheid onder druk staat.

In sectoren of beroepen waarin het niet makkelijk is om snel mensen te vinden en waar personeelstekorten ook het zittende personeel niet blijer maken, kun je ook nadenken over alternatieven in je personeelsbezetting. Waarom zou je het werk niet anders gaan organiseren en daarmee ook nieuw werk creëren? Zorg er met baancreatie voor dat medewerkers de juiste dingen kunnen doen en dat je beter gebruik maakt van ieders talent.”

3. Kan baancreatie, het creëren van functies voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt, ook een doel op zich zijn?

“Ja, dat kan, maar dat de ervaring leert dat dit vaak niet de meest duurzame banen zijn. Iets breder kijkend kan inclusief werken wel een doel zijn, net als groener produceren of gezonder werken. Je sluit als werkgever aan bij basale waarden die je als bedrijf wil stimuleren.

Inclusiever werken betekent dan dat je mensen zowel intern als extern niet zomaar afwijst om hun (opleidings)achtergrond, maar juist altijd ruimte zoekt om wel iets voor een kandidaat te kunnen betekenen. Vaak is de potentie er wel, maar de formele kwalificaties soms (nog) niet.”

4. Hoe kun je als werkgever hulp krijgen bij baancreatie?

“Je kunt via UWV en haar regionale werkgeverservicepunten al vrij snel een arbeidsanalyse laten uitvoeren om te kijken waar en in welke functies er mogelijk kansen liggen voor baancreatie. Zij hebben daar opgeleide mensen voor die dit kosteloos voor werkgevers doen. Vanuit AWVN zijn we dit voorjaar het project Baancreatie gestart om naast de baancreatie-methodieken ook de werkgevers te mobiliseren om met elkaar regionaal en/of sectoraal op te trekken in baancreatie. Werkgevers zitten soms met dezelfde problemen in dezelfde functies. Hoe kunnen we dan experimenteren met het opnieuw organiseren van sommige taken, zodat we eens andere mensen in het werkproces betrekken. AWVN kan een netwerk van werkgevers daarin een half jaar begeleiden, naast de hulp vanuit UWV in de vorm van arbeidsanalyses en job coaches. Er kan veel, maar het begint met goed de behoefte scherp krijgen. Ook daarin denkt AWVN graag mee.”