Vrije Universiteit Amsterdam: Je moet ook leren als organisatie


De Vrije Universiteit Amsterdam heeft stevige doelstellingen geformuleerd over het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Volgens de Banenafspraak moeten er in 2023 104 medewerkers uit de doelgroep zijn. De realiteit is echter weerbarstig.

Cees van Veenendaal, Hoofd HRM Service Center, is een van de drijvende krachten achter de inspanningen van de VU om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Hij stuurt  het speciaal aangenomen team Participatiewet aan en probeert vanuit de HR-afdeling om de juiste randvoorwaarden te scheppen.

Aan een van de belangrijkste randvoorwaarden is inmiddels voldaan. Het College van Bestuur van de VU besloot om centraal budget beschikbaar te stellen om medewerkers met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo hoeven de eenheden van de universiteit, de faculteiten en de verschillende diensten, de nieuwe medewerkers niet volledig uit eigen middelen te financieren.

Heel serieus nemen

“Dit bewijst denk ik wel dat we diversiteit en inclusie, twee begrippen die ook echt passen bij de identiteit van de VU, heel serieus nemen,” zegt Van Veenendaal. Hij weet ook wel dat geld niet de oplossing voor alle problemen is. Om echt op de werkvloer te kijken welke hobbels verder nog weggenomen moeten worden, bezocht het team Participatiewet alle eenheden van de universiteit.

“Je wilt weten waar de moeilijkheden liggen en waar mogelijkheden zijn. Dat verschilt per afdeling, maar we zullen allemaal ons steentje bij moeten dragen om in 2023 aan de doelstellingen te voldoen.” Tot de mogelijkheden die de VU nu al heeft vastgesteld, behoort het aannemen van fietscoaches (mensen die helpen bij het op de juiste wijze stallen van fietsen), logistiek medewerkers en technisch medewerkers. “Maar we kijken op alle niveaus van de organisatie, bijvoorbeeld ook bij de plekken voor promovendi.”

Goede wil en koudwatervrees

Van Veenendaal is blij dat inclusie breed wordt gedragen in de organisatie, maar merkt echter anderzijds ook wel wat koudwatervrees. “Iedereen is echt van goede wil, maar dit leidt nog niet direct tot veel concrete banen. Misschien moeten de eenheden ook ietsje creatiever worden in hun benadering, wat meer variëren in takenpakketten en wat minder denken in vaste taken per functie. Je moet ook leren als organisatie en het team Participatiewet verleent daarbij ondersteuning.”

De VU slaagde er de afgelopen maanden in een aantal mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Van Veenendaal gaat het nog niet snel genoeg. “We blijven motiveren, we gaan met de goede voorbeelden de organisatie in om te laten zien wat er allemaal kan en als HR-afdeling houden we de vinger natuurlijk aan de pols.”

Een aantal taken binnen de VU, bijvoorbeeld catering en schoonmaak, zijn uitbesteed. Van Veenendaal richt zijn blik ook op deze partners om banen te creëren. Met de schoonmakers zijn al afspraken over SROI gemaakt, met andere ketenpartners zal dat ook gebeuren. “Maar het allerbelangrijkste is dat we het intern zo regelen dat we bij de VU mensen een kans geven die een steuntje in de rug nodig hebben. Daar doe ik het voor.”