Wat is jouw visie op het proces rondom baanbeëindiging van Wajongers?


Het UWV en het ministerie van SZW zijn op zoek naar verbetermogelijkheden in het proces rondom baanbeëindiging van Wajongers, met speciale aandacht voor Wajongers die werken met een externe jobcoach. Graag horen ze ook de visie van werkgevers hierop. Wat vind jij van het proces rondom baanbeëindiging? Wat gaat daarin goed en wat kan er beter?

In het rapport Arbeidsmarkt- en begeleidingspatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach is namelijk geconstateerd dat deze groep veelvuldig te maken krijgt met baanbeëindigingen. Slechts een derde stroomt daarna direct door naar een andere baan; ruim een derde lukt dat pas na een periode van gemiddeld 5-6 maanden werkloosheid en de rest van de mensen vindt helemaal geen nieuwe baan. Dit roept de vraag op wat er precies gebeurt in de dienstverlening aan deze Wajongers. Zijn er verbetermogelijkheden in de dienstverlening door jobcoaches en UWV-professionals?

Voor wie?

UWV zoekt mensen die rechtstreeks betrokken waren bij één of meer werknemers met een Wajong-uitkering, wiens baan helaas moest worden beëindigd. Het gaat expliciet om Wajongers die een uitkering krijgen van UWV die na een contractbeëindiging dus terugkeren naar UWV (dus niet naar bijvoorbeeld een sociale werkplaats of naar de gemeente). Het interview duurt ongeveer een uur en vindt plaats in de periode tussen nu en 15 april.

Deelnemen?

Als je mee wil werken, neem dan contact op met Marloes de Graaf van UWV. Zij neemt contact met je op om een datum en tijdstip voor het interview af te spreken.

E-mailadres: marloes.degraaf@uwv.nl