Webmastery – beheer van websites & social media


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

Webmastery beheert websites en social media voor organisaties. Webmastery wil bijdragen aan een betere samenleving. Daarom werken wij met medewerkers die huisgebonden zijn en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Indien nodig worden ze omgeschoold. Wij willen zodoende werk bieden aan huisgebonden mensen om ze te empoweren.

De webbeheerders zijn proactief en communiceren helder. Het zijn (of worden) ervaren afstandswerkers.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Wij zien iemand die huisgebonden is niet als iemand met een beperking. Sommige mensen gedijen nu eenmaal niet goed op een kantoor, of kunnen er niet werken door omstandigheden. Dat maakt ze nog niet arbeidsongeschikt. Je zou je zelfs kunnen afvragen of het niet de organisatie is die de beperking heeft, als deze niet in staat is medewerkers de ideale werkomstandigheden te bieden om productief te zijn?
In het geval van het beheren van websites en social media is huisgebondenheid juist een kracht. Mensen die huisgebonden zijn, zijn vaak zeer ervaren op internet en social media, en kunnen hun uren flexibel indelen. Dit is een pre in een tijd waarin de economie 24/7 doordraait.

Het niet altijd duidelijk  hoe de stage van medewerkers juridisch en volgens het UWV vormgegeven mag worden, als er geen opleiding aan gekoppeld is. Verder zijn er vragen op het gebied van de Social Return-doelstellingen van overheidsorganisaties, en hoe wij als bedrijf daar optimaal kunnen aansluiten.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Het belangrijkste knelpunt is voor Webmastery op dit moment om concrete antwoorden te krijgen van het UWV. Het zou mooi zijn als een organisatie als De Normaalste Zaak deze antwoorden zou verzamelen en aanbieden in bijvoorbeeld een kennisbank of een forum.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Wij vinden het prettig dat we via het netwerk van De Normaalste Zaak leveranciers en opdrachtgevers kunnen vinden met gedeelde normen en waarden. Verder zien wij als rol voor De Normaalste Zaak dat ze de belangen behartigen van werkgevers die ‘inclusief’ ondernemen.