“Wees open over wederzijdse verwachtingen”


Ook Tilburg University (TiU) slaat samen met Sodexo de handen ineen om de mogelijkheden rond inclusief inkopen te onderzoeken. Melissa de Kort richt zich vanuit haar HR-rol heel specifiek op het uitrollen van de Banenafspraak binnen de universiteit. Ze houdt zich bezig met het ontwikkelen van beleid, vergroten van draagvlak, creëren van banen en alle bijkomende HRM (advies)taken. SROI is voor haar daarin geheel nieuw terrein. De proeftuin is daarom een leerschool op meerdere vlakken, zowel voor wat betreft relatie tot opdrachtnemer Sodexo, maar ook in de samenwerking binnen TiU (HR en Inkoop).

“Ja, maar”

Een collega tipte Melissa over de proeftuinen. Zou het beter benutten van de inkoopkracht ook niet iets voor de TiU zijn? Melissa pakte de handschoen op en een paar maanden later zat ze aan tafel met de mensen van de afdeling Inkoop en Nienke Schütte, projectleider vanuit De Normaalste Zaak. Die ‘begeleiding’ vond ze fijn, want de neuzen stonden niet gelijk dezelfde kant op. “De afdeling Inkoop spreekt echt een andere taal die ik nog moet leren begrijpen”, vertelt Melissa. “Inkoop wil vooral kwaliteit leveren en moet zich aan harde afspraken houden. Kunnen de targets met mensen uit het doelgroepregister wel behaald worden? Het is zeker geen onwil, maar het voelt nog een beetje als een stap in het ongewisse. Een goede match brengt juist veel positiviteit teweeg. Meer werkplezier bijvoorbeeld”.

Verkennende fase

Het doel van de universiteit is helder: een afspiegeling van de samenleving worden door onder meer extra banen te creëren voor mensen uit het Doelgroepregister. Het gezamenlijke doel met Sodexo is krachten bundelen. “SROI is vooral nog een afspraak op papier, het zou mooi zijn als we er samen een levendige invulling aan kunnen geven. En juist de marktpartijen hebben enorm veel kennis en ervaring met dit thema”, zegt Melissa. Toch is het vinden van mogelijkheden een uitdaging. Doordat een restaurant in één van de universiteitsgebouwen gaat sluiten, is Sodexo vanuit wetgeving genoodzaakt de mensen die daar werken elders op de campus te plaatsen. “In dit soort situaties ligt verdringing van huidige cateringmedewerkers op de loer”, vertelt Barbara van de Ven Human Resources Manager bij Sodexo. “Dat willen we voorkomen, want ook al staan deze mensen misschien niet in het Doelgroepregister, ook daar zitten kwetsbare medewerkers tussen”. Ruimte voor natuurlijke instroom wordt in dit geval dan bemoeilijkt.

En nu?

Sodexo denkt graag in oplossingen en opperde het idee om te beginnen met leerwerkplekken. De universiteit ziet deze manier van banen creëren echter vooral als een omweg, mede omdat de ervaring hierin ontbreekt. Barbara: “Wij hebben wel veel ervaring met dit soort trajecten en kunnen deze ook begeleiden. We kunnen dan mensen opleiden en laten uitstromen binnen de universiteit of andere locaties van Sodexo. We hebben dan de hulp van de universiteit wel nodig gedurende dit opleidingstraject. Wij verzorgen de opleiding en begeleiding. De universiteit biedt dan bijvoorbeeld  het arbeidscontract aan en betaalt de loonkosten”.

Voordelen proeftuin

Melissa vertelt veel baat te hebben bij het contact met de mensen in andere proeftuinen. “De Universiteit Utrecht is bijvoorbeeld al verder. Het is fijn om te sparren met collega’s die dezelfde soort situaties tegenkomen, het steeds open- en dichtdraaien van de geldkraan bijvoorbeeld”. Ook kwam ze dankzij het proeftuin-netwerk erachter dat de afdelingen Inkoop van alle universiteiten periodiek met elkaar vergaderen en speelde daar handig op in. “Ik heb voorgesteld om inclusief inkopen daar standaard op de agenda te zetten. Op deze manier ben ik niet de enige die het onder de aandacht brengt. Het zaadje is geplant. Bij nieuwe contracten kijken we nu altijd naar de mogelijkheden voor social return. Het is een standaard stap in het proces van aanbesteden geworden”.

Lessons learned

Barbara hoopt dat deze nieuwe manier van denken een écht partnership oplevert. “Daarin is het belangrijk om open te communiceren, ook voor ons als leverancier. We hebben een klantgerichte dienstverlening, dus ‘nee’ verkopen zit niet echt in onze aard. Echter, samenwerking gaat pas werken als er reële en duidelijke resultaatafspraken worden gemaakt. Als de wens bestaat om mensen uit het doelgroepregister te plaatsen, doen we daar ons best voor, al mag dat niet ten koste gaan van werknemers met tijdelijke contracten die niet onder de Banenafspraak vallen, dan schiet het echt zijn doel voorbij”.