Werkgevers en gemeenten werken aan de good practices van de toekomst


Om meer mensen aan het werk te helpen, is het van belang dat werkgevers en gemeenten elkaar (beter) weten te vinden. Zo kunnen we samen meer duurzame banen realiseren. Op donderdag 21 maart organiseerden we samen met VNG en Op naar de 100.000 Banen een werkconferentie waarbij wethouders van centrumgemeenten met vijftig inclusieve werkgevers in gesprek gingen over de toekomst van hun samenwerking. Er waren 21 centrumgemeenten vertegenwoordigd.

We waren te gast bij ProRail

Bert van Boggelen verwoordde het als volgt: “In het woud van wetgeving en regels proberen we het voor iedereen eenvoudiger te maken, door het vertrouwen tussen instanties en werkgevers te vergroten en de samenwerking te verbeteren. Wij zijn vandaag bijeen om de volgende stap in de uitvoering van de inclusieve arbeidsmarkt te maken”.

Goede voorbeelden in het land
Tijdens een talkshow kregen reeds bestaande, succesvolle samenwerkingen een podium.

PostNL opende in de gemeenten Apeldoorn, Amsterdam en Venlo nieuwe pakketsorteercentra met de ambitie om zo’n 80 mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen. DNZ bracht PostNL en de betreffende gemeenten bij elkaar, onder begeleiding van Accenture. Dankzij openheid, enthousiasme, een vernieuwende aanpak en “gewoon doen” zijn er nu al 70 mensen uit de doelgroep aan het werk.

Asito en de Universiteit Utrecht sloegen de handen ineen om de werkomgeving van de universiteit inclusiever te krijgen. Dat doen ze door samen op te trekken met leveranciers. Stagiairs van praktijkscholen kregen er de kans om talenten te ontdekken en nieuwe paden te bewandelen. Dit krijgt nu een vervolg door te kijken hoe deze stagiairs bij verschillende leveranciers stage kunnen lopen om uiteindelijk uit te stromen naar de voor hen meest passende baan.

Lees ook: partnerships voor meer banen

Facilicom en de sociale onderneming Buitengewoon werven mensen niet vanuit de reguliere kaartenbakken, maar verbreden hun blik via de wijkteams in gemeente Utrecht. Kandidaten krijgen een opleiding die aansluit op het werk dat Facilicom te bieden heeft, zodat de werknemer met de juiste bagage aan de slag kan.

Albert Heijn maakt arrangementen met arbeidsmarktregio’s waarin alle werkafspraken zijn opgenomen. De samenwerking met Zaanstad is niet gericht op vuurwerk, maar juist op reinheid, rust en regelmaat; commitment creëren van boven naar onder, van de projectleiders tot aan de klantmanagers en jobcoaches.

De vraag aan de medeorganisatoren van deze bijeenkomst Peter Heijkoop, wethouder gemeente Dordrecht en voorzitter van de VNG-commissie Participatie en Aart van der Gaag, commissaris 100.000 banen: zijn dit dé ingrediënten voor goede voorbeelden van de toekomst? “Ja, al wordt het wiel wel steeds opnieuw uitgevonden, terwijl er al genoeg parels zijn in het land. Het zou prachtig zijn als de ervaring van gemeenten overdraagbaar zijn”.

De talkshow sluit af met een toelichting op (de ontwikkelingen rond) het breed offensief. Bij de uitwerking van het breed offensief is de praktijk nauw betrokken: Werkgever ISS en Sociale dienst De Liemers vertellen over hun ervaringen in de verschillende expertgroepen. In april worden de eerste resultaten bekend gemaakt in een Kamerbrief van de Staatssecretaris.

Ontmoetingsronde
De deelnemers gingen tijdens het tweede programmadeel in groepjes uiteen om – geïnspireerd door de goede voorbeelden – nieuwe ideeën uit te werken. De vraag die centraal stond was: als we over een jaar weer bij elkaar komen, wat zijn de nieuwe good practices? De pitches beloven veel moois.

Een van de groepen pleit voor een landelijke inclusieve activiteitenkalender, onder het mom van “je krijgt geen spijt van het melden van je activiteit”. Zo ontstaan warmte contacten en vinden mensen hun weg naar de meet & greets die van belang kunnen zijn.

Ook het regelluwe werken waar Zwolle mee experimenteert wordt genoemd (link toevoegen). Daarbij is vertrouwen tussen gemeente en werkgever een gezamenlijk doel. Vervolgens krijgt de werkgever de regie over de processen rondom jobcoaching en loonwaardebepaling en dergelijke.

Gemeente Zaanstad ziet kansen in wijk Poelenbrug waar veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wonen. In haar pitch vertelt de wethouder graag te willen samenwerken met werkgevers in de wijk. “Wie biedt?” Maar liefst tien werkgevers in de zaal willen meedenken en samen de mouwen opstropen. Aart van der Gaag treedt op als jurylid en roemt dit laatste voorstel en de standvastigheid van de wethouder.

Wordt vervolgd
Bert van Boggelen sluit de vruchtbare bijeenkomst af en spreekt zijn wens uit om vaker bijeen te komen. Een tip uit de zaal: laat wethouders hun problematiek pitchen zodat de groep er meteen concreet op kan ingaan. Dit kunnen we in de toekomst zeker vaker organiseren; een soort marktplaats voor werkgevers en gemeenten.

Terug naar boven ⇑

Deel dit bericht