Werkgevers helpen wethouders hun inclusie-belofte waar te maken


Op 1 november organiseerde werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak Amersfoort een praktijktafel voor werkgevers, wethouders, VSO/PrO-scholen en beleidsmedewerkers en uitvoerders uit de arbeidsmarkregio Amersfoort. De deelnemers gingen met vijf wethouders uit de gemeenten Soest, Amersfoort, Leusden, Baarn en Woudenberg in dialoog over de coalitieakkoorden. Wethouders benoemden de belangrijkste punten rondom inclusie, diversiteit en participatie en namen tevens allemaal een actuele vraag mee.

  • In dialoog
  • In dialoog
  • De wethouder van Amersfoort aan het woord
  • Wethouders in gesprek na afloop van de praktijktafel
  • In gesprek na afloop van de praktijktafel

 

Facts & figures van de regio
Eric de Vos – manager UWV – wordt uitgenodigd op het podium. De kerngroep (KNGF, Autitalent, Arcadis, Kringloop, Regardz, ITvitae, Art.1 Midden Nederland en Branderhorst) had behoefte aan het delen van facts & figures uit de regio. Dat kwam mooi uit, want het UWV is gestart met de campagne regio in beeld. Eric de Vos laat zien dat in deze arbeidsmarktanalyse de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed zichtbaar wordt. Werkgevers hebben moeite met nieuwe werknemers vinden. Tegelijkertijd is er onbenut arbeidspotentieel dat kan worden ingezet. Regio in beeld geeft zicht op de werkgelegenheid in de regio, het aantal vacatures in de diverse branches, de krapte, moeilijk vervulbare vacatures en ook: informatie over het aanbod en oplossingen voor personeelstekorten.

Pitchen
Het was een interactieve middag, waarbij wethouders hun coalitieakkoord op de punten inclusie, participatie en diversiteit in het bedrijfsleven pitchten. Ook namen ze een actueel vraagstuk vanuit de gemeente mee. Werkgevers bedachten vervolgens op basis van eigen ervaringen oplossingen en denkrichtingen, samen met de wethouders en beleidsmedewerkers natuurlijk. Er waren twee ronden waarbij de wethouder en een lid van de kerngroep aan de tafel bleven zitten. De rest rouleerde. Zo kon er in de tweede ronde verder worden nagedacht over de oplossingen.

Gemeente Baarn
Aan tafel met: wethouder Erwin Jansma en Mieke Bleij van Kringloopcentrum Amersfoort/Leusden vanuit de kerngroep
Lees meer over de gemeente Baarn ⇓

Gemeente Woudenberg
Aan tafel met: wethouder Marleen Treep en Monique Vooijs van Art.1 Midden Nederland vanuit de kerngroep
Lees meer over de gemeente Woudenberg ⇓

Gemeente Soest
Aan tafel met: wethouder Liesa van Aalst en Peter van Hofweegen van ITvitae vanuit de kerngroep
Lees meer over de gemeente Soest ⇓

Gemeente Leusden
Aan tafel met: wethouder Patrick Kiel en Raïscha O’Prinsen van Arcadis vanuit de kerngroep
Lees meer over de gemeente Leusden ⇓

Gemeente Amersfoort
Aan tafel met: wethouder Cees van Eijk en Inge Lemmink van KNGF vanuit de kerngroep
Lees meer over de gemeente Amersfoort ⇓

Samen de bühne op
Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, sluit af. “De rode draad van vandaag is: laten we het gaan doen. Laten we ook zichtbaar maken wat we al allemaal doen als werkgevers. Wethouders zouden meer moeten optrekken met ambassadeur-werkgevers. We moeten samen de bühne op om het verhaal te vertellen; de wethouder heeft tenslotte ook nog een maatschappelijk belang.” De kerngroep van negen betrokken werkgevers sluit hierbij aan. Jertske van Regardz: “Juist door inhoudelijke, positieve verhalen te delen kunnen we andere organisaties enthousiasmeren. Enerzijds om mensen kansen te gaan bieden, anderzijds om zich aan te sluiten bij De Normaalste Zaak.”

Over De Normaalste Zaak Amersfoort
De Normaalste Zaak is een werkgeversnetwerk dat werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, etc) en is onder meer in de arbeidsmarktregio Amersfoort actief. Dit regionale netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien op het gebied van inclusie. Om inspiratie en kennis te delen, worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Denk aan speedmeets met werkzoekenden, bedrijfsbezoeken en praktijktafels.