Werkgevers helpen wethouders hun inclusie-belofte waar te maken


Op 1 november organiseerde werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak Amersfoort een praktijktafel voor werkgevers, wethouders, VSO/PrO-scholen en beleidsmedewerkers en uitvoerders uit de arbeidsmarkregio Amersfoort. De deelnemers gingen met vijf wethouders uit de gemeenten Soest, Amersfoort, Leusden, Baarn en Woudenberg in dialoog over de coalitieakkoorden. Wethouders benoemden de belangrijkste punten rondom inclusie, diversiteit en participatie en namen tevens allemaal een actuele vraag mee.

 • In dialoog
 • In dialoog
 • De wethouder van Amersfoort aan het woord
 • Wethouders in gesprek na afloop van de praktijktafel
 • In gesprek na afloop van de praktijktafel

 

Facts & figures van de regio
Eric de Vos – manager UWV – wordt uitgenodigd op het podium. De kerngroep (KNGF, Autitalent, Arcadis, Kringloop, Regardz, ITvitae, Art.1 Midden Nederland en Branderhorst) had behoefte aan het delen van facts & figures uit de regio. Dat kwam mooi uit, want het UWV is gestart met de campagne regio in beeld. Eric de Vos laat zien dat in deze arbeidsmarktanalyse de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed zichtbaar wordt. Werkgevers hebben moeite met nieuwe werknemers vinden. Tegelijkertijd is er onbenut arbeidspotentieel dat kan worden ingezet. Regio in beeld geeft zicht op de werkgelegenheid in de regio, het aantal vacatures in de diverse branches, de krapte, moeilijk vervulbare vacatures en ook: informatie over het aanbod en oplossingen voor personeelstekorten.

Pitchen
Het was een interactieve middag, waarbij wethouders hun coalitieakkoord op de punten inclusie, participatie en diversiteit in het bedrijfsleven pitchten. Ook namen ze een actueel vraagstuk vanuit de gemeente mee. Werkgevers bedachten vervolgens op basis van eigen ervaringen oplossingen en denkrichtingen, samen met de wethouders en beleidsmedewerkers natuurlijk. Er waren twee ronden waarbij de wethouder en een lid van de kerngroep aan de tafel bleven zitten. De rest rouleerde. Zo kon er in de tweede ronde verder worden nagedacht over de oplossingen.

Gemeente Baarn
Aan tafel met: wethouder Erwin Jansma en Mieke Bleij van Kringloopcentrum Amersfoort/Leusden vanuit de kerngroep
[wpex more=”Lees meer over de gemeente Baarn ⇓” less=”Lees minder ⇑”]

Vraag: Er zijn veel initiatieven rondom bemiddeling. Hoe gaan we door de bomen het bos weer zien en maken we het helder voor de werkgevers en de beleidsmakers?

Oplossingen:

 • Eenduidig organiseren
 • Bedrijvenkring, centraal!
 • WSP: meer vanuit het perspectief van de werkgever kijken
 • Beleid: initiatieven onder WSP kwalificeren en standaardiseren
 • Vinden en verbinden, persoonlijk contact
 • Beleid: initiatief vanuit gemeente bedrijvenkring organiseren en faciliteren
 • STATUS geven aan bedrijven

Samengevat: Er zijn veel initiatieven van werkgevers. Die moeten ook bekend worden bij gemeenten en WSP. Status geven aan die initiatieven die de moeite waard zijn. Iedereen wil duurzaam zijn en een stempel op zijn hoofd. Dat geeft status. Je mag als bedrijf trots zijn als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in je personeelsbestand hebt. [/wpex]

Gemeente Woudenberg
Aan tafel met: wethouder Marleen Treep en Monique Vooijs van Art.1 Midden Nederland vanuit de kerngroep
[wpex more=”Lees meer over de gemeente Woudenberg ⇓” less=”Lees minder ⇑”]

Vraag: Hoe begeleiden we statushouders naar duurzaam betaald werk?

Oplossingen:

 • Blijven volgen (investering politiek)
 • Buddy (i.v.m. culturele verschillen) zowel intern als extern
 • Buddy voor werkgevers-jobcoach (frequenter voortgangsoverleg)
 • Bedrijvenbezoek met ambassadeur
 • Webtool werkgevers (check art1mn.nl)
 • Werkgever moet denken in taken en niet in een functieprofiel

Samengevat: Blijf die statushouder volgen, houd hem in beeld. Wijs ook een buddy toe aan de statushouder die deze persoon verder kan begeleiden. Werkgever moet ook beseffen dat hij iemand met een andere culturele achtergrond in huis haalt. Hij heeft dus zelf ook een buddy nodig.
Er zijn al zat werkgevers die leuke ervaringen hebben, maar ook een paar die koudwatervrees hebben. Creëer een ambassadeurs netwerk, enthousiasmeer elkaar. [/wpex]

Gemeente Soest
Aan tafel met: wethouder Liesa van Aalst en Peter van Hofweegen van ITvitae vanuit de kerngroep
[wpex more=”Lees meer over de gemeente Soest ⇓” less=”Lees minder ⇑”]

Vraag: Help ons met ideeën om meer werkgevers enthousiast te maken.

Oplossingen

 • Zie mensen met een talent en kijk niet naar de beperking
 • Maak banen op maat en laat functieprofiel los
 • Maak gebruik van ambassadeurs
 • Neem angst voor risico’s weg d.m.v. voorlichting
 • Gebruik netwerkbijeenkomst om voorbeelden te laten zien
 • Bekendheid vergroten via campagnes
 • Gebruik ondernemersplatform zoals ‘ondernamen’
 • Borg het op directieniveau / werk aan DNA organisatie
 • Zorg voor ontmoeting (speedmeets)
 • Focus op ondernemers die echt willen
 • Zoek het gedeelde belang
 • Maak het laagdrempelig (stages)
 • Spreek de taal van de ondernemer
 • Wees eerlijk in wat je verwacht

Samengevat: Maak gebruik van ambassadeurs. Laat je voorlichten door het WSP. Werk aan DNA, zorg voor ontmoetingen. De wethouder wil weten: wat kunnen we doen om de drempel tot inclusief werkgeven te verlagen voor ondernemers? Antwoord: spreek de ondernemerstaal!
Vaak is het zo dat mensen goed begeleid worden op het moment dat ze binnenkomen. Maar na enige tijd valt dit weg. Informatieverstrekking vervaagt dan. Jobcoaches moeten na bepaalde tijd een opfrissingsgesprek doen. [/wpex]

Gemeente Leusden
Aan tafel met: wethouder Patrick Kiel en Raïscha O’Prinsen van Arcadis vanuit de kerngroep
[wpex more=”Lees meer over de gemeente Leusden ⇓” less=”Lees minder ⇑”]

Vraag: Hoe creëren we een goed werkend systeem waar vraag en aanbod bij elkaar komen?

Oplossingen:

 • Laagdrempelige meeloopdagen of rondleidingen organiseren
 • Begin met werkervaringsplekken
 • Arbeidsmatige dagbesteding is een tussenoplossing
 • Laten werken met behoud van bijstand
 • Het begint met de bestuurder van het bedrijf
 • Onderscheid maken tussen mensen die niet echt willen en wel heel graag willen
 • Processen in bedrijven aanpassen
 • Managen van verwachtingen

Samengevat: Stel de vraag: waarom zitten mensen in de bijstand? Lever maatwerk en realiseer werkplekken eventueel met behoud van bijstand. Als ze maar iets te doen hebben. Begin laagdrempelig met bijvoorbeeld een meeloopdag of meeloopochtend zodat koudwatervrees wordt weggenomen. Je moet het leuk maken met filmpjes of een wedstrijd, daar zijn mensen gevoelig voor. Een eyeopener voor de wethouder is het praktijkonderwijs. Je moet er op tijd bij zijn, daar zitten de talenten van de toekomst. [/wpex]

Gemeente Amersfoort
Aan tafel met: wethouder Cees van Eijk en Inge Lemmink van KNGF vanuit de kerngroep
[wpex more=”Lees meer over de gemeente Amersfoort ⇓” less=”Lees minder ⇑”]

Vraag: Hoe verleiden we meer werkgevers tot inclusief werkgeven?

Oplossingen:

 • Niet vanuit de vacature denken, maar vanuit de kandidaat
 • Succesverhalen delen
 • Werkgeversprijs aan koppelen
 • Relatie opbouwen
 • Culturele diversiteit
 • Te veel en te complexe regelingen en te veel organisaties helpt niet
 • Ontzorgen: 1 aanspreekpunt, 1 loket
 • Niet denken in beperkingen maar in mogelijkheden
 • Lol
 • Ontmoeten
 • Relatie onderhouden, bouwen en verleiden

Samengevat: Reik een werkgeversprijs uit. Denk anders; niet vanuit vacature maar vanuit werk. Daar heb je een nieuw netwerk voor nodig. Denk niet in beperkingen maar in mogelijkheden. Er zijn nu te veel initiatieven en regelingen. Er moet ook gekeken worden naar de werkgevers, een loket is nodig. De wethouder vult aan: mond op mond reclame is belangrijk, zodat ook anderen er plezier in krijgen. [/wpex]

Samen de bühne op
Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, sluit af. “De rode draad van vandaag is: laten we het gaan doen. Laten we ook zichtbaar maken wat we al allemaal doen als werkgevers. Wethouders zouden meer moeten optrekken met ambassadeur-werkgevers. We moeten samen de bühne op om het verhaal te vertellen; de wethouder heeft tenslotte ook nog een maatschappelijk belang.” De kerngroep van negen betrokken werkgevers sluit hierbij aan. Jertske van Regardz: “Juist door inhoudelijke, positieve verhalen te delen kunnen we andere organisaties enthousiasmeren. Enerzijds om mensen kansen te gaan bieden, anderzijds om zich aan te sluiten bij De Normaalste Zaak.”

Over De Normaalste Zaak Amersfoort
De Normaalste Zaak is een werkgeversnetwerk dat werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, etc) en is onder meer in de arbeidsmarktregio Amersfoort actief. Dit regionale netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien op het gebied van inclusie. Om inspiratie en kennis te delen, worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Denk aan speedmeets met werkzoekenden, bedrijfsbezoeken en praktijktafels.