Werkgeversfocus op psychische kwetsbaarheid in regio ZK&IJ


Omdat het project GGZ & Werk zich voornamelijk richt op gemeenten, UWV en GGZ-instellingen, is er nu ook een parallel traject voor werkgevers. Zuid-Kennemerland&IJmond is pilotregio.

Ook werkgevers kunnen nog wel wat steun en adviezen gebruiken, voordat ze ook mensen met een psychische kwetsbaarheid aan de slag helpen. Ook zijn ze lang niet altijd vrij van vooroordelen over mensen met een GGZ-achtergrond. Om die reden loopt er sinds kort een parallel project vanuit het ministerie, waarbij onze regio pilotgebied is.

Daarin gaan we ca. 20 werkgevers, die mensen met een GGZ-achtergrond plaatsen, volgen en van advies dienen. De ervaringen uit de pilot in onze regio worden gecombineerd met de ervaringen uit drie andere pilotregio’s. Dat moet leiden tot inzichten in de knelpunten die werkgevers ervaren en hoe die op te lossen, bijvoorbeeld met praktische hulpmiddelen voor werkgevers.

Geïnteresseerd om mee te doen?

Bent u werkgever en wilt u meer weten over / meedoen met deze pilot? Meldt u zich dan bij regiocoördinator Peter Don ( 06 53 65 32 43 of peter.don1955@gmail.com).

Deel dit bericht