Wat kan het WerkgeversServicepunt voor u (als werkgever) betekenen?


Voor Monique Beentjes , werkzaam bij het WSP Zuid-Kennemerland & IJmond, staat deze vraag in haar werk centraal. Graag gaat zij als adviseur werkgeversdiensten voor de Zorg met werkgevers in gesprek over arbeidsmarktvraagstukken. Daarnaast is zij expert in het toepassen van de Inclusieve ArbeidsAnalyse en in die hoedanigheid komt ze ook over de vloer bij andere organisaties.

Monique startte haar loopbaan – na afronding van de meao – als administratief medewerker bij het Arbeidsbureau, een voorloper van UWV. Het Arbeidsbureau vroeg, of ze niet bij hen wilde komen werken. Dat deed ze en daar heeft ze nooit spijt van gehad. Monique maakte gebruik van de opleidingsmogelijkheden en volgde o.a. met succes de hbo-opleiding Personeel & Arbeid en heeft zich recentelijk geschoold tot expert in het toepassen van de Inclusieve ArbeidsAnalyse.

Met deze methode kan zij aan de hand van waarneming en een beperkt aantal interviews aangeven welke werkzaamheden uit een werkproces kunnen worden gehaald en gegroepeerd kunnen worden tot een nieuwe functie, die geschikt is voor mensen uit de doelgroep. Zo heeft ze  al onderzoek verricht bij een van de partners van de 99vanZuid-Kennemerland & IJmond en ze hoopt dit de komende tijd bij meer werkgevers binnen onze regio te kunnen doen.

Haar dienstverlening is gratis, maar zij en haar WSP-collega’s werken wel degelijk met een verdienmodel. Immers, hoe meer mensen er worden geplaatst, hoe lager de maatschappelijke kosten.

“7 Op de 10 werkgevers beginnen te stellen dat er binnen hun bedrijf geen mogelijkheden zijn”. Het WSP wil ook met deze werkgevers graag in gesprek om samen te bekijken of dit zo is of dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. “Daar zit mijn uitdaging: het onmogelijke mogelijk maken”

Interesse in een gesprek met Monique? Mail naar  Monique.Beentjes@UWV.nl.