WerkgeversServicepunt zet regionale activiteiten van De Normaalste Zaak voort


Steeds meer werkgevers maken werk van ‘inclusiviteit’. Zij zetten zich in om mensen met een arbeidsbeperking een plek te geven in hun organisatie. De Normaalste Zaak brengt sinds 2016 het onderwerp ‘inclusieve arbeidsmarkt’ voortdurend onder de aandacht van werkgevers. Steeds meer werkgevers blijken geïnteresseerd.

Dit heeft in Zuid-Kennemerland en IJmond geresulteerd in een bovengemiddeld aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf januari dit jaar heeft WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP) de regionale activiteiten van De Normaalste Zaak overgenomen.

De 99 van…

Even terug naar het begin. In mei 2016 werd vanuit De Normaalste Zaak ‘De 99 van Zuid-Kennemerland en IJmond’ opgericht. Het doel was om een regionaal netwerk op te bouwen van 99 werkgevers, die banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze 99 werkgevers fungeren als regionale ambassadeurs van een inclusieve arbeidsmarkt. Zij delen hun ervaringen en inspireren andere werkgevers om hun voorbeeld te volgen.

Aantal deelnemers overtroffen

Door de inspanningen van De Normaalste Zaak werd het aantal van 99 deelnemende werkgevers gehaald én overtroffen. Dat was reden om de naam  De 99 van… te veranderen in De Normaalste Zaak van Zuid-Kennemerland en IJmond’. De aanmelding van de 99e partner, Het Dolhuijs, werd luister bijgezet door een bezoek van de Haarlemse wethouder en voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf, Floor Roduner. In de 2½ jaar waarin het netwerk actief was, zijn tal van bijeenkomsten gehouden, masterclasses georganiseerd, partners met elkaar in contact gebracht en nieuwsbrieven uitgebracht.

De Normaalste Zaak blijft

Door gebrek aan financiering heeft het netwerk de lokale activiteiten in januari ondergebracht bij het WSP. Zo blijft continuïteit van de inspanningen gewaarborgd. Voor werkgevers verandert er weinig. De aangesloten werkgevers blijven lid van De Normaalste Zaak. Zij blijven de landelijke nieuwsbrieven ontvangen, zijn welkom op landelijke bijeenkomsten en kunnen gebruik maken van de expertise van De Normaalste Zaak.

Aan de slag met WSP

Regionale (netwerk)bijeenkomsten worden voortaan door het WSP georganiseerd. Werkgevers die vervolgens daadwerkelijk aan de slag willen met mensen met een arbeidsbeperking, zijn voor de nodige ondersteuning direct aan het goede adres. Het WSP kent immers de kandidaten en weten van welke regelingen en subsidies werkgevers gebruik kunnen maken.

Hoe het werkt

WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond is een regionale samenwerking tussen IJmond Werkt!, Pasmatch Personeelsdiensten en UWV. Het WSP is hét publieke aanspreekpunt als u op zoek bent naar personeel, werk wilt maken van inclusief werkgeverschap of personeelsvraagstukken heeft. De Normaalste Zaak is het landelijke netwerk voor inclusieve werkgevers.