Wetsvoorstel maakt deactivering quotum arbeidsbeperkten mogelijk


De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit zorgt ervoor dat het quotum voor de Banenafspraak wordt gedeactiveerd, als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. 

Het voorstel regelt ook dat er eenmalig over het eerste jaar na activering niet wordt geheven. Dat geeft werkgevers meer tijd om alsnog het afgesproken aantal banen voor werknemers met een beperking te realiseren. De Banenafspraak komt voort uit het Sociaal akkoord uit 2013, waarin kabinet en sociale partners hebben vastgelegd dat werkgevers extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Elk jaar wordt gemeten of het afgesproken aantal banen is gehaald. Als dat niet het geval is, kunnen werkgevers een heffing krijgen opgelegd.

Deel dit bericht