Wetsvoorstel tot wijziging Wajong


Onlangs heeft staatssecretaris Van Ark van SZW bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten. De reden: verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende Wajong-regimes.

Het wetsvoorstel is ingediend om knelpunten weg te nemen, die voor de participatie van mensen met een Wajong-uitkering een belemmering zijn, en de verschillende regelingen te vereenvoudigen en te harmoniseren.

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een sociale voorziening, van oorsprong bedoeld voor jongeren die al arbeidsongeschikt zijn, voordat ze de arbeidsmarkt betreden.

De voorgestelde maatregelen hebben tot doel:

  • dat werken naast de uitkering lonender moet worden
  • dat jonggehandicapten altijd kunnen terugvallen op het recht op uitkering
  • dat zij hun rechten behouden als zij onderwijs volgen
  • dat de verschillende regimes in de Wajong goeddeels geharmoniseerd worden; het gaat, kortheidshalve, om jonggehandicapten die vóór 2010 de Wajong in zijn gestroomd (oWajong), jonggehandicapten die tussen 2010 en 2015 de Wajong (Wajong2010) zijn ingestroomd en de jonggehandicapten die vanaf 2015 de Wajong (Wajong2015) zijn ingestroomd.

De Normaalste Zaak is blij met de voorgestelde wijzigingen. Dit geeft Wajongers meer zekerheden en neemt belemmeringen weg die ze ondervinden, als ze willen werken of studeren.

Download hier de nadere toelichting op het wetsvoorstel

Hier vindt u de complete tekst van het wetsvoorstel