Wienerberger B.V.


Wat is de motivatie van bedrijf Wienerberger om aan de slag te gaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Wij willen meewerken aan een arbeidsmarkt die kansen biedt aan iedereen die kan en wil werken. Bij vacatures bekijken we of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt functioneel en zinvol zijn in te passen binnen ons bedrijf.

Wat wil je de komende periode (bv jaar) bereiken in samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

• Wat is de eerste stap die je gaat ondernemen om deze doelstelling te behalen?
Bij vacatures nagaan of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt inpasbaar zijn.
• Welke knelpunten ervaar je bij het realiseren van deze doelstelling?
Door de economische omstandigheden hebben we nu slechts heel weinig vacatures. Bij invulling van een vacature zijn mensen met een afstand uitgenodigd om aan de selectieprocedure mee te doen. Onze indruk is dat er maar zeer weinig reageren. Eventueel gaan wij na of aanpassingen op de werkplek nodig zijn en/of extra begeleiding nodig is.

Met welke uitvoeringspartij werk je goed samen voor het vinden, plaatsen en of begeleiden van kandidaten en waarom?

Met het werkgeversadviespunt Rivierenland Tiel hebben we contacten over het aanbod van beschikbare mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen met ons afstemmen over inpasbaarheid bij vacatures.

Wat verwacht je van het partnerschap van De Normaalste Zaak?

Wat levert het je op?
Mogelijke tips om mensen in de doelgroepen te bereiken.

Op welke prestatie op het gebied van inclusief ondernemen binnen het bedrijf bent u het meest trots?

We staan er, mede op basis van ons sociaal beleid, weloverwogen voor open. We nemen onze verantwoordelijkheid door duurzaam en verantwoord te ondernemen. We stimuleren het veilgheidsbewustzijn en duurzame inzetbaarheid.