WML: Wij bereiden mensen voor op terugkeer naar de arbeidsmarkt


waterleiding-maatschappij-limburg

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) levert 24/7 betrouwbaar drinkwater aan inwoners, instellingen en bedrijven in Limburg. Het is een organisatie die midden in de Limburgse samenleving staat. Vanuit een convenant met andere waterbedrijven heeft WML afgesproken een aantal zaken aan te bieden, zoals stageplaatsen, leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen. “Nu bereiden we ons voor om actief in te spelen op de Participatiewet,” aldus Peter Hoedemakers, afdelingshoofd personeel en advisering bij WML.

WML is een organisatie die in de samenleving staat en daar ook een afspiegeling van moet zijn, volgens Hoedemakers. In de sector van de waterbedrijven zijn inmiddels pilots gedraaid met het inzetten van de doelgroep in het kader van de Participatiewet. “Wij zijn nu aan het kijken hoe de Participatiewet invulling kan krijgen binnen de organisatie.”

Er is al wel ervaring opgedaan bij WML met het inzetten van mensen uit de doelgroep. Vorig jaar heeft WML drie mensen een werkervaringsplek aangeboden. “Het zijn allemaal tijdelijke plaatsen, die erg goed bevallen”, geeft Hoedemakers aan. “Wij bereiden mensen voor op terugkeer naar de arbeidsmarkt.” WML wil nu actief aan de slag met de Participatiewet, zoals afgesproken in het convenant in de sector. Zowel door social return als door het inzetten van de doelgroep in de organisatie, ziet Hoedemakers genoeg kansen.

Taken

Hoedemakers vindt dat Iedereen recht heeft op passende arbeid. Het moet alleen niet belastend werken voor de organisatie en qua kosten efficiënt zijn. Verder is het belangrijk mensen een taak te geven en daarbij geen werk van anderen te verdringen. Hoedemakers: “Het moet een waardige functie zijn die je de mensen aanbiedt, niet het afvoerputje van taken. Je kan geen werk creëren dat er niet is. Maar een organisatie moet zich er wel bewust van zijn dat er een groep mensen in de samenleving is, die geschikt is voor het bedrijf, maar net even die extra hulp nodig heeft.”

Samen

De omgeving moet er ook klaar voor zijn, geeft Hoedemakers aan. “Je kan wel iemand werk aanbieden, maar de organisatie moet er fysiek en geestelijk, in de begeleiding, klaar voor zijn.” Qua fysieke aanpassingen heeft WML het goed voor elkaar. Als het gaat om begeleiding moet de juiste leidinggevende worden gevonden in de organisatie.

“Je moet er niet alleen voor staan, ook met de sector is WML aan het kijken naar dit soort zaken.” WML sluit zich aan bij de 99vanMaastricht-Heuvelland om net even extra ondersteuning te krijgen als het gaat om de Participatiewet. “Daarnaast kunnen we ervaringen uitwisselen met andere organisaties en van elkaar leren,” eindigt Hoedemakers.

Deel dit bericht